Ženská obřízka

Ženská obřízka patří mezi nebezpečné mrzačení žen a po celém světě ji nedobrovolně podstoupilo až 140 milionů žen. Tento krutý rituál má údajně z dívek udělat opravdové ženy určené k aktivnímu pohlavnímu životu v manželství.

Pokud se chtěla dívka stát opravdovou ženou, musela podstoupit krutý rituál, při kterém jí byly mnohdy neprofesionálně odříznuty stydké pysky a klitoris. Tomuto rituálu říkáme ženská obřízka. Nejen že obřízka způsobí ženě fyzickou bolest, ale zraní ji také psychicky. I přesto, že v Evropě je ženská obřízka naprosto nepochopitelná a nehumánní, v africkým zemích je dodnes stále běžná a provádí se na základě dlouholetých tradic. Žena, která se tradice účastnit nechce a obřízku odmítne, bývá vyhoštěna z vesnice a musí opustit rodinu. V Africe sociální stát neexistuje, dívky se obřízky bojí a mnoho jich od rodin utíká v útlém věku. Obřízka se totiž provádí mezi devátým a patnáctým rokem a ty dívky, které se rozhodnou před zákrokem utéct, se již k rodině nemohou vrátit. Tím pádem zůstanou samy bez zázemí, přátel a vzdělání. Velká většina z nich končí jako sexuální otrokyně nebo bezdomovkyně. Smutné je, že k obřízce své dcery vedou především samy matky. Ty jsou přesvědčeny, že pro své děti dělají to nejlepší. Pro tyto ženy není důležité vzdělání či plnohodnotný život, ale to, aby se jejich dcery dobře vdaly a měly spoustu potomků.

Krutá bolest a doživotní trauma

Samotný rituál ženské obřízky je velmi významnou události v každé vesnici. Zabije se kráva, uspořádá se velká hostina a slaví se od ranních hodin. Obřízka se většinou provádí dvakrát ročně a rituálu se účastní všichni rodinní příslušníci včetně přátel. Dívky většinou na obřízku nikdo nepřipraví, proto mnohdy netuší, o co jde a proč je kolem nich najednou tolik povyku. Dívku většinou přidržuje matka a sourozenci, v nejhorším případě ji násilím přivážou k lůžku a skalpelem či jiným ostrým předmětem jsou jí postupně odřezány oba stydké pysky i klitoris. Po ,,operaci,, se z dívky stává prapodivný tvor bez viditelných pohlavních orgánů. Zbylá kůže se totiž sešije podél vagíny a zbude pouze malý otvor, kterým vytéká moč a menstruační krev. Pro takto znetvořenou dívku je pak přichystána speciální místnost s tvrdým lůžkem, na kterém musí po dva dny ležet bez hnutí a tiše krvácet s přivázanýma nohama k sobě. Toto trauma však pokračuje i po zahojení. Jakmile je dívka obřezaná, stává se žádanou nevěstou a mnohdy se dívky vdávají již pár dní po obřízce. Při souloži zažívají skutečná muka. Opakovaně se stává, že je dívka po pohlavním styku natržená a musí se nechat znovu zašít. To se může opakovat i několikrát týdně. Neuvěřitelnou bolest pak dívka zažije při porodu. Ten je až neskutečně náročný a složitý, protože dítě má problém prostrčit hlavičku malou dírkou a žena je tak znovu rozřezána. Často se stává, že matky po porodu umírají na vykrvácení a navíc neskutečně trpí, protože v africkým zemích se při porodu odmítá jakákoliv pomoc v podobě anestetik.

Historie a původ obřízky

Původ ženské obřízky můžeme najít ve Starém Egyptě. Muži se obřezávali, aby se jim usnadnila hygiena, zatímco ženy tento rituál podstupovaly, aby neměly po svatbě sexuální touhu po jiných mužích. První důvody obřízky však byly čistě náboženské. Lidé se tehdy obávali masturbace a každý projev vlastní sexuality byl pro ně naprosto nepřípustný. Egypťané se domnívali, že nadbytek kůže na pohlavních orgánech značí pekelnou nečistotu a musel být odstraněn, aby se u lidí osvobodila jejich duše. I přesto, že Bible ani Korán o obřízce nemluví, praktikují ji Afričané i Muslimové. Tento zvyk je v některých zemích tak hluboce zakořeněn, že se ho obyvatelé nemíní vzdát. Obřízka je u nich stejně samozřejmá jako u nás propíchnutí uší u miminek.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20805 (skvela-zabava.cz#10139)


Přidat komentář