Wing Chun OstravaSebeobrana a Wing Chun Kung Fu

Při tomto typu cvičení se jedinec učí ovládat energii svého těla a porozumět silám, které působí při úderu či kopu. Kromě toho, že cvičení zdokonaluje fyzickou zdatnost, zlepšuje také soustředění.

Člověk se v rámci výcviku naučí soupeřit a vyhrát i nad fyzicky zdatnějším jedincem.

Využívají se tvrdé údery pomocí loktů, pěstí či kolen, a to na citlivá místa protivníka. Při boji je využita zejména síla protivníka.

Pro dokonalé zvládnutí duševních a fyzických sil pomocí učení Wing Chun Kung Fu je dobré se cvičení pravidelně věnovat několik let. Základem úspěchu je proto silná vůle a vytrvalost. . Komu ale stačí základy sebeobrany, může mít za pár měsíců vyhráno

Wing Chun AKADEMIE Ostrava

Navštivte tradiční školu Wing Chun Ostrava. Naučíte se základy sebeobrany a zárověň pocítíte velmi účinné zdravotní účinky pro Vaše tělo i mysl.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id34870


Přidat komentář