Vyvolávání duchů

Kolem nás a našeho žití se rozprostírá tajemno, o tom není pochyb. Také se Vám někdy stalo, že jste zažili deja vu? Nebo jste měli ten pocit, že v blízkosti Vás někdo je, ale přitom jste se ho nemohli dotknout, ani jste ho neviděli?

Láká Vás nahlédnout do světa duchů? Rádi byste se spojili s někým blízkým, kdo Vám odešel? Máte pocit, že disponujete určitými schopnostmi, které lidé okolo Vás nemají?

Na jedno je třeba pamatovat? K vyvolávání duchů se neuchylujte z nudy, nebo za účelem zábavy. A také není zrovna nejideálnější, když byste si sezvali Vaše kamarády, a místo standardních společenských her, byste se rozhodli vyvolat duchy, a to jen tak pro zábavu. Snadno by se mohlo stát, že skutečně nějakého ducha neplánovaně vyvoláte, a nebudete si vědět rady co dál.

Duchové mezi námi

Co se týká věření na existenci duchů, můžeme se dělit na skupinku lidí, kteří nevěří na duchy, na skupinku, která na duchy věří a na skupinku, jež věří, že „něco“ je mezi nebem a zemí, ale duchové to zrovna být nemusí.

Duch zemřelé osoby může být mezi námi, protože je třeba vázaný na určitou osobu, místo, události, vzpomínku, věc. Duch, jako takový, se může projevovat přemisťováním věcí, pohybem, zvuky apod.

Proč by měl duch za Vámi přijít, když ho vyvoláte? Duch totiž „uslyší“, že ho někdo volá. A tím rázem získá nový směr.

Rozdělení duchů

Tak, jako každý z nás je jiný, co do temperamentu a chování, tak i duchové budou rozliční. Oprostíme se od toho, že někdo je malý, druhý velký, jeden je hubený, druhý plnoštíhlý, jeden je takové rasy a vyznání, druhý onaký atd. To je, co se týče** rozdělení duchů** malicherností.

Duchové mohou být jednak anděly, kteří nás vedou, chrání, pomáhají. Pak tu jsou duchové zemřelých osob, kteří prošli tzv. světelným tunelem, mohli zapřemýšlet a zhodnotit veškeré činy, které vykonali v době, kdy žili. A tito duchové čekají na opětovné narození. V neposlední řadě jsou pak duchové, kteří bloudí a hledají svojí cestu. Často jsou tito duchové vázaní k osobě, předmětu, místu apod.

Co mít na paměti při vyvolávání duchů

Již výše jsme zmínili, že není záhodno se pouštět do vyvolávání duchů, jen tak pro zpestření Vašeho setkání s rodinou, přáteli, kamarády apod. Do vyvolávání duchů se také nepouštějte bez řádné přípravy. Mohli byste se totiž snadno dostat do patové situace.

Pro vyvolání ducha/ů buďte minimálně dva, lepší jsou však osoby tři, kdy dvě osoby vyvolávají, a další vše zapisuje, pozoruje. Není doporučováno, abyste se do takovéto činnosti pouštěli sami. Co se týká nejvhodnější doby pro samotné vyvolání duchů, tak je to večer a noc. V této době je totiž nejmenší množství rozličných atmosférických poruch, jako jsou bouře, vichřice, teplotní extrémy aj.

Jestli bude mezi Vámi osoba, která vyvolávání duchů nevěří, bude skeptická apod., pak se Vám jen těžko podaří vyvolat daného ducha, nebo ducha vyvoláte, ale kontakt se může v určitou dobu přerušit a už nenavázat.

Určitě je dobré mít předem promyšlené otázky, na které se budete chtít zeptat ducha zemřelé osoby.

A ještě jedna taková maličkost. Vyvolávání duchů není zcela bezpečné, a to pro ty, kteří nemají hlubší povědomí o duchách, jako takových. Pokud si nejste jisti, pak bude lepší se obrátit na zkušenou osobu, která má s vyvoláváním duchů zkušenosti.

Příprava na vyvolávání duchů

Rozhodli jste se, že v určitý den se pustíte do vyvolávání duchů? Pak si pořiďte tzv. spiritualistickou tabulku. Tato tabulka je velmi důležitá pro samotné navázání Vašeho kontaktu s duchy.

Pak v daný den se snažte vyvarovat masu, sladkostí, alkoholu. Také omezte pití kávy a kouření cigaret, dýmek, doutníků apod.

V ten samý den také zajděte do přírody, nejlépe do lesa, kde rostou stromy mohutných kmenů. Během procházení v lese meditujte. Současně navštivte hřbitov ve Vašem okolí, vezměte s sebou květiny a položte je na libovolný opuštěný hrob.

Další potřeby pro vyvolávání duchů

Kromě spiritualistické tabulky také budete potřebovat dřevěný, kulatý stůl, který bude mít jednu nohu. Je důležité, aby stůl byl celodřevěný, tj. aby v něm nebyl žádný kov, například hřebíky. Jakýmkoli kovem totiž naopak odradíte duchy, ať už dobré, či špatné.

Dále budete potřebovat porcelánový talířek, například dezertní. Pořiďte si ještě dvě voskové svíčky, jež budou hořet po celou dobu, co budete vyvolávat duchy.

Jak skončí vyvolávání duchů, budete potřebovat také šalvěj a sůl, více viz níže.

Spiritualistická tabulka

Tak, jak to bývá, každá věc, vynález apod., má své příznivce i odpůrce. Ne jinak je tomu u spiritualistické tabulky. Můžete se setkat tedy s názorem, převážně od profesionálních medií, že spiritualistická tabulka není zrovna vhodná, či vypovídající pro vyvolávání duchů zemřelých bytostí. A danou tabulkou, že spíše vyvoláte tzv. nízké duhy, či duchy zlomyslné, kteří jsou na Zemi. Takže, když budete vyvolávat ducha přes tuto tabulku, tak si nemůžete být jisti, zda je to opravdu duch dané zemřelé osoby.

Záleží tedy zcela na Vás, jak si to přeberete, zda použijete tabulku, či se vydáte jiným směrem při vyvolávání duchů.

Samotné vyvolávání duchů – u stolu

Někdo z Vaší skupinky, která se bude účastnit vyvolávání duchů, by měl být vybrán, a to pro hovoření s duchem, nebo duchy.

Místnost, kde bude probíhat vyvolávání duchů, by neměla být rušena žádnými okolními vlivy, případným vstupem další osoby. Také se postarejte o to, aby byla místnost před samotným vyvoláváním kvalitně vyvětraná.

Předtím, než se pustíte do vyvolávání duchů, tak všichni meditujte, či se pomodlete. Všichni také buďte naprosto uvolněni, a pokud je to možné, tak i klidní. Každá osoba, která se bude účastnit vyvolávání duchů, bude mít chodidla nohou položena celou svoji plochou na zemi. Dále bude mít každý položené ukazováčky na okraji porcelánového talířku.

Ten, kdo byl vybrán, že bude komunikovat s duchem, či duchy, osloví ducha zemřelé osoby, aby se zjevil.

Na závěr vyvolávání, ať už se zdařilo přivolat daného ducha, nebo ne, poděkujte danému duchovi a snažte si vyvolat obraz, že od Vás odchází z místnosti pryč. Následně zapalte šalvěj a ještě se vykoupejte ve vodě, do které přidáte sůl, a to kvůli zbavení Vašeho těla případných negativních vlivů.

Samotné vyvolávání duchů – v kruhu

Další možností, jak vyvolávat duchy, je utvoření kruhu osobami, které se budou účastnit vyvolávání. Podle toho, kolik bude v kruhu lidí, si připravte stejný počet svíček, které budete mít po celou dobu vyvolávání zapálené.

Stoupnete si tedy všichni do kruhu. Nejmenší počet osob by měl být tři. Spojte své ruce a zavřete všichni oči.

I v tomto případě určená osoba bude promlouvat k duchovi, tj. osloví ducha zemřelé osoby, aby se zjevil.

Ukončení vyvolávání duchů

Jedna věc je vyvolání duchů, druhá pak** odvolání**, kdy nám již „stačí“ kontakt s duchem zemřelé osoby. V tom případě, místo slov „vyvoláváme ducha“, použijeme slova „odvoláváme ducha“. Ujistěte se, že duch skutečně odešel. A to například otázkou, zda je duch ještě s Vámi apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20767 (skvela-zabava.cz#9856)


Přidat komentář