Teorie vzniku vesmíru

Vesmír se v jediném okamžiku rozepnul z mikroskopického do astronomického rozměru. Důkaz o rozpínání vesmíru sonda získala z měření zbytkového záření, které vzniklo jako záblesk výbuchu. Po velkém třesku byl vesmír pustinou bez planet, hvězd i galaxií.

Vědci potvrdili

Vesmír se v jediném okamžiku rozepnul z mikroskopického do astronomického rozměru. Důkaz o rozpínání vesmíru sonda získala z měření zbytkového záření, které vzniklo jako záblesk výbuchu. Po velkém třesku byl vesmír pustinou bez planet, hvězd i galaxií.

Měření ukázalo, že vesmír se rozepnul do obrovských rozměrů v triliontině vteřiny. Vzniklé tepelné rozdíly se staly zárodkem planet. Rozpínání nastalo po velkém třesku, který se odehrál před 13,7 miliardy let.

Velký třesk

Před velkým třeskem měla veškerá hmota vesmíru nulový objemu a hustota i teplota hmoty byla nekonečně velká. Ihned po velkém třesku byl vesmír zaplněn zářením. Rozpínání způsobovalo ochlazování a vznik elementárních částic a atomů, které se postupně zhlukovaly až vznikly galaxie jaké známe dnes.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20762 (skvela-zabava.cz#8699)


Přidat komentář