Telefon a jeho vývoj

Telekomunikace jsou jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů. Toto je nejvíce patrno u mobilních telefonů. První přístroje z devadesátých let nabízely pouze volání, kdežto dnešní mobily umožňují řadu dalších funkcí.

Telefon je bezesporu jedním z nejvýznamnějších vynálezů. Za svou takřka 150 letou existenci prošel rychlým vývojem a dnes si již nedokážeme představit život bez něj. V dnešní době mobilů je nejčastěji používaným komunikačním prostředkem.

Objevení telefonu

Přenášením zvuku na dálku se zabývali lidé už dávno v minulosti. První trubkový telefon se objevil už roku 968 v Číně. Ten využil trubku k přenášení hovoru na dálku. Později našly využití v lodní dopravě, kde umožňovaly komunikaci mezi odlehlými částmi lodi. Vynález elektronického telefonu je připisován Alexandru Grahamovi Bellovi. Ten roku 1876 v americkém Bostonu sestrojil telefonní přístroj. Některé údaje připisují objevení telefonu Antoniu Meuccimu, který postavil svůj první aparát v roce 1849. Podle dalších zdrojů je jeho objevitelem Philip Reis. Ten zhotovil mikrofon z pivní bečky, který svým tvarem připomínal lidské ucho. Přijímač byl vyroben z pletací jehlice a krabice od doutníků. Aby byl hlas dobře přenášen, bylo nutno mluvit správnou hlasitostí. Zvuk rozkmital membránu s permanentním magnetem v cívce. Následně se tento pohyb přeměnil na elektrický proud. Dráty se pak dostal do jiného podobného zařízení, kde byl opět převeden na zvuk. V té době s přenosem hlasu na dálku experimentovali také Francouz Charles Bourseul, Angličan Cromwell Fleetwood Varley, Dán Poul la Cour a Američan Elisha Grey.

Vývoj telefonu

Samotný** telefonní přístroj** doznal mnoha změn. Od 19. století byl nejrozšířenějším typem telefon s místní baterií. Jeho uhlíkový mikrofon byl napájen chemickým zdrojem energie s napětím 1,5 V. Ten byl umístěn přímo v přístroji nebo v jeho blízkosti. Zesilovačem zde byl uhlíkový mikrofon, který převáděl zvukové vlny na změny proudu o vyšším výkonu, než měl akustický signál. Výhodou těchto telefonů byla jejich jednoduchost a spolehlivost.

Analogové pevné linky

Pevné telefonní připojení lze rozdělit na několik skupin. Tou první je** analogová**, která k přenosu zvuku využívá dvoudrátové telefonní vedení. Mezi její nevýhody patří časté rušení, přeslechy a útlum signálu. V současnosti je tato technologie vytlačována digitální telefonií.

Digitální pevné linky

Digitální telefonie se začala rozšiřovat od poloviny minulého století. Pracuje na principu převodu analogového signálů do digitální podoby. Při příjmu na druhé straně je tento binární zápis opět přeměněn na analogovou formu. Více hovorových kanálů lze spojit za pomoci přepínání do jednoho přenosového média.

VoIP technologie

VoIP (Voice over Internet Protokol) nám přenáší digitalizovaný hlas prostřednictvím počítačových sítí nebo jiného média schopného propustit IP protokol. Přenos může probíhat po křížených ethernetových kabelech, síťovým přepínačem nebo po WAN a LAN sítích. Správná činnost této služby je závislá na kvalitním internetovém připojení. Na podobném systému pracují také technologie VoFR a VoATM. Bezdrátovou síť  Wi – Fi využívá VoWLAN.

Mobilní telefony

Mobilní telefony zažily svůj boom hlavně od přelomu tisíciletí. Počátky** bezdrátového spojení** však spadají do daleko dřívější doby. Vynález bezdrátové telefonie byl již v 19. století. Její širší průmyslové využití a masívní prodej je spojen až s používáním autotelefonů v druhé polovině minulého století. První takový přistroj byl vyroben v roce 1960 ve Švédsku. Jmenoval se MTA a vážil úctyhodných 40 kg. Pomocí něho bylo možno volat do pevných sítí. Zpětné volání však bylo komplikované, neboť volající musel předem znát vysílač, který na něj přenáší signál. Další jeho nevýhodou byla vysoká pořizovací cena.

První prototyp mobilního telefonu byl vyroben již na začátku 70. let 20. století. Masové rozšíření začalo až roku 1979 v Japonsku, kde byla v Tokiu vybudována první plně automatická mobilní síť, kterou zajišťovalo 23 vysilačů. První mobilní telefon vyrobila firma Motorola. Podobně jako autotelefony se vyznačoval velkými rozměry a vysokou cenou, která tehdy činila 4000 amerických dolarů. Navíc nabité baterie vydržely pouze půl hodiny. Do roku 1985 již bylo pokryto telefonním signálem celé Japonsko a spuštěny sítě v Dánsku, Norsku, Švédsku a Finsku. V tehdejším Československu se první autotelefony začínají objevovat až v roce 1986. První mobilní přístroje na český trh pronikly v 90. letech minulého století. Byly drahé, měly pouze jedno nebo dvouřádkový monochromatický display, dlouhou vysunovací anténu a baterie o hmotnosti 200 g. První mobily nepodporovaly ani psaní textových zpráv.

Mobilní síť

Dnes je mobilním signálem pokryta většina zemského povrchu. Nejrozšířenější je standart GSM. Jde o buňkovou síť, kde se telefony připojují přes nejbližší buňku. Funguje na několika frekvencích. Rozlišujeme čtyři druhy buněk. Makrobuňky jsou tam, kde je umístěna anténa základové stanice na stožáru nebo nad úrovní střech. Mikrobuňky najdeme pod úrovní bytové zástavby. Uvnitř budov se nachází pikobuňky. Ve stínech a mezi buňkami se pak rozprostírají deštníkové buňky. Standart GSM však nevyužívají všechny země. Například Spojené státy americké a Kanada využívají vlastní systém CDMA 2000. Síť GSM se skládá ze systému základnových stanic, síťového a přepínacího podsystému, a hlavní sítě GPRS. Systém základnových stanic BSS (Base Station Systém) zajišťuje přenos a příjem rádiových signálů z mobilního telefonu. Ten spočívá v překódovávání hovorových a přidělování rádiových kanálů, paging a jiné činnosti v rámci rádiové sítě. GPRS (General Packet Radio Service)je mobilní datová služba, která je označována jako 2,5 G technologie. Ta se uživatelům mobilních telefonů stará o datové přenosy za použití TDMA kanálů v GSM síti.

SIM karta

Identifikace účastníka v mobilní síti je dána SIM (Subscriber Identity Module) kartou. V její paměti lze uložit textové zprávy, seznam telefonních čísel a mnohdy i další údaje. Přístup k ní je chráněn několika kódy, z nichž nejznámější je PIN 1, který slouží k přístupu k běžným funkcím telefonu.

Telekomunikace dneška

Telefonie se v posledních dvou desetiletích rychle rozvíjela. Na konci 80. let spousta domácností neměla vlastní telefon, protože v mnoha lokalitách nebyly instalovány telefonní kabely. Své využití v té době měly telefonní budky, jejichž počet vzrůstal na konci tisíciletí. Zpočátku umožňovaly pouze místní spojení, pak i meziměstské a posléze i mezinárodní hovory. K uskutečnění hovoru byly zapotřebí původně známky, pak mince a nejnověji karty. S rozvojem mobilních telefonů význam telefonních budek upadá. Postupně i řada především fyzických osob rezignuje z užívání pevných linek a přechází k mobilním operátorům. Mobilní služby dosáhly velkého rozmachu. Jestliže původní mobilní telefony umožňovaly pouze volání, tak dnešní možnosti jsou v tomto srovnání až neuvěřitelně pestré. Na dnešních přístrojích lze posílat textové zprávy, stahovat hudbu a internet, hrát hry, vést videohovory či fotografovat. V brzké budoucnosti se předpokládá navýšení těchto funkcí například o sledování televize. Nabídka telefonních přístrojů na našem trhu je široká a dle mého názoru si v ní vyberou i ti nejnáročnější.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20790 (skvela-zabava.cz#10102)


Přidat komentář