Jak chránit své soukromí na Internetu

Ochrana našeho soukromí je ve 21. století důležitější než kdy jindy. Proto je určitě dobré se jí věnovat a na základě několika jednoduchých rad zabránit zneužití našich osobních údajů.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou to nejcitlivější, co každá osoba střeží. Nejsou sice zcela soukromé – za určitých podmínek k nim mají přístup i některé státní orgány. Přesto ale rozhodně nejsou veřejné. Při práci na** Internetu** se jistě setkáváte s požadavkem na jejich zadání často. Ať už si zřizujete email nebo se registrujete k odběru nějakých materiálů, je velmi pravděpodobné, že po vás poskytovatel bude chtít některé vaše osobní údaje. Základním pravidlem je vždy zjistit, zda je daný údaj povinný pro postup dál. Zadávejte vždy jen ty údaje, které jsou nutné. Není důvod zbytečně poskytovat druhé straně více informací. Problém nastává, když jsou dané údaje nutné pro postup dál. Řekněme, že po vás registrační stránka chce vaše jméno a adresu. Pak je nutné si položit otázku, proč po vás tyto informace někdo chce. Pokud souvisí se službou, ke které se registrujete, tak je asi zadat můžete, ale pokud se zdají nesouvisející, zřejmě se poskytovatel snaží lehce (a levně) přijít k vašim soukromým údajům. V takovém případě jejich uvedení nedoporučuji.

Sociální sítě

Převratem v šíření osobních údajů osob se staly sociální sítě. Donedávna bylo sdílení vašich soukromých údajů spíše nepříjemnou nutností, ale najednou se ukázalo, že za určitých okolností bude mnoho lidí po celém světě ochotných své osobní údaje zveřejnit dobrovolně. Je samozřejmě otázka, jak se k této problematice postavit. Například Facebook nabízí různé úrovně zabezpečení, kdy se k vámi uvedeným údajům o vaší osobě dostanou jen osoby, které máte v listu přátel, nebo jen vámi vybrané osoby. Osobně doporučuji dovolit přístup k osobním údajům jen přátelům. Otázkou však je, zda vůbec přátelé – tedy osoby, které dobře znáte – už vaše osobní údaje dávno neznají. Pak je nutné se rozmyslet, zda vůbec nějaké údaje osobního charakteru na Facebooku dávat.

První a základní nevýhodou je fakt, že pokud svůj profil na Facebooku (a mnoha dalších sociálních sítích) zrušíte, ještě nějakou dobu zůstane uložený ve své plné kráse, kdybyste si to rozmysleli. Vzhledem k tomu, že dnešní technologie již umí i rozpoznat obličeje osob a přiřazovat k sobě fotografie podle kontextu, je docela možné, že se sociálním sítím nevyhnete. To, že nemáte profil, totiž neznamená, že nemůžete být na fotografiích, na těchto sítích publikovaných. V takovém případě mnoho dělat nemůžete. Je možná lepší onen profil mít, abyste mohli o stažení některých fotografií požádat, nebo vůbec věděli o jejich existenci.

Digitální stopa

Svou** činností na Internetu** každý uživatel zanechává stopu, kterou mohou zkušenější uživatelé sledovat. Možná si říkáte, že používáte přezdívku a tak to nevadí. Problém je, pokud používáte stejnou přezdívku u více (nebo všech) služeb a na jedné z nich uvedete nějaké soukromé údaje. Vyhledávající člověk si tak okamžitě může spojit všechny vámi užívané služby dohromady a zjistit, že třeba máte profil na seznamce, dovozu pizzy, stránkách o koních a na internetovém obchodě s oblečením. Podle toho daná osoba zjistí vaše preference a vámi uvedený email může bombardovat nabídkami služeb, které tomu odpovídají. Možná jste si říkali, odkud pochází všechny ty emaily, které jste si nevyžádali. To samé dělají také mnohé sociální sítě. Digitální stopa je navíc velmi trvalá. Skoro by se chtělo říci, že nezmizí nikdy. Protože ještě Internet neexistuje dost dlouho, nevíme přesně, co nás v této oblasti čeká, ale vzhledem k tomu, jakou stopu člověk na Internetu běžně zanechá, je docela možné, že po dlouhé době objevíte nějaké své profily, které jsou již třeba 10 let staré. Po celou dobu však samozřejmě byly viditelné běžným uživatelům.

Odstraňování osobních údajů

Teď je tedy otázka, jak údaje odstranit. Úplně to již nepůjde. Nevíte totiž, kolik lidí se prostřednictvím zvláštních programů a mechanismů danou stránku zazálohovalo nebo si pořídilo její screenshot (byť to ještě není nic tak strašného). Hlavní je, dělat si seznam všech služeb a stránek, na kterých jste zaregistrování, protože z důvodů výše uvedených, je zcela k ničemu, odstranit vaše údaje jen z některých stránek a ne ze všech. Význam to má jen, pokud používáte různé přezdívky. Pokud je však pod těmito přezdívkami vidět ostatním uživatelům vaše pravé jméno, význam to zase ztrácí.  Opět je třeba zdůraznit, že hlavní je, si pořádně rozmyslet, než údaje uvedete. Jejich odstranění může přijít pozdě, nebo být z uvedených důvodů neefektivní. Nejlepším způsobem jak zjistit, jak na tom jste, je použít služeb internetových vyhledávačů a zkusit vyhledat vaše jméno. Podle toho (krom toho že asi najdete i nějaké jmenovce) můžete posoudit, jak moc známá je vaše osoba na internetu. Také budete mít přehled o stránkách, kde jste nějaké své údaje uvedli a budete se moci pokusit je smazat.

Zneužití osobních údajů

Kromě zmíněných nevyžádaných údajů existují ještě jiné – nutno říci že jednoznačně horší – formy zneužití údajů. Právě sociální sítě umožňují mnohým lidem takzvaný „stalking“. Pokud často píšete statusy, kde se nacházíte a co děláte, stalkeři mohou těchto informací využít a sledovat vás. Nedělají to obvykle ze zištných důvodů. Jejich motivace je čistě personální. Tento moderní fenomén je problematický jak z hlediska dopadení pachatele, tak z hlediska dokázání, že ke stalkingu opravdu došlo. Vzhledem k tomu, kolik informací dnes průměrná osoba o sobě sdělí na Internetu, je totiž asi docela jednoduché, tuto činnost provozovat. Časté jsou také dnes různé útoky hackerských skupin proti různým serverům, které vedou samozřejmě k tomu, že jsou soukromá data osob takto odcizena. Pak už nelze dělat vůbec nic. I proto je jistě v zájmu každého, mnoho informací o sobě neudávat, anebo mít alespoň pod kontrolou počet lidí, kteří tyto informace vidí. To jsou ale samozřejmě obecná pravidla.

Závěr

Internet je informační zdroj nesmírné stability a trvanlivosti. Na některých stránkách (zejména těch méně populárních) může vás neaktivní profil se soukromými daty zůstat i deset let. Ochrana soukromí je podstatnou složkou každodenního života a při práci na Internetu je podstatné především to, že každý, s kým komunikujete, by měl dostat přístup jen k těm informacím, které opravdu potřebuje. Pokud se vám proto jím požadované informace nezdají, poohlédněte se jinde. Rozhodně také nespoléhejte na dobrou vůli osoby, které informace sdělujete. Tato osoba může být k informacím šetrná, ale Internet je stále z větší části veřejný a kdo se k vašim informacím nakonec dostane, nelze vůbec předpovídat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20793 (skvela-zabava.cz#10106)


Přidat komentář