Blondýnky vs. Brunetky

Říká se, že muži raději chodí s blondýnami, ale berou si brunety. Možná je na tom něco pravdy. Ovšem, to by pak byly veškeré blondýnky svobodné. Také je pěkná řádka vtipů na adresu blondýn. Kde je ukrytá pravda, a kdo vůbec vtipy o blondýnkách vymýšlí?

Ženy se obecně od mužů odlišují v tom, že často, rády a do hloubky řeší a omílají věci, situace a problémy, které mužům ani tak moc neříkají. Málokterý muž si také všimne změny, když přijde žena z kadeřnického salonu a má o něco zkrácené vlasy, či pozměněný účes. To by muselo dojít k radikálnější změně, třeba právě ke změně barvy vlasů z brunety na blondýnu, nebo naopak.

Blondýnky a brunetky v pracovním prostředí

I když se bojuje proti diskriminaci, a to i v pracovním prostředí, teorie a praxe je stále odlišná. Nebudeme se zde zabývat tím, kdo má větší šanci obdržet volné pracovní místo, když se o něj hlásí muž a žena. My se soustředíme pouze na ženy, a to na blondýnky a brunetky.

A právě barva vlasů je celkem stěžejní u typu volné pozice. Pokud je například volné pracovní místo typu reprezentativního, ne technického, například recepční, mluvčí aj., pak, bude-li členem výběrové komise muž, nejspíš vybere sexy blondýnku. Pokud by se však jednalo o místo vyžadující technické znalosti, jako například PR manažerka, programátorka, ekonomka aj., pak by měla s největší pravděpodobností více šancí brunetka.

Samozřejmě, že se může jednat o výjimky. Možná by však stálo za to udělat po firmách, a to nejen u nás, ale i v zahraničí, průzkum, co se týká obsazenosti něžného pohlaví vzhledem k barvě vlasů a daným pozicím.

Blondýnky a brunetky v osobním životě

Již v úvodu jsme se dotkli toho, že se traduje, že muži spíše chodí s blondýnkami, ale žení se s brunetkami. Opět by stálo za to udělat průzkum. Ovšem, jak v tomto případě, tak v předchozím by bylo také třeba brát v potaz to, zda se jedná o přírodní blondýnky a brunetky.

Ovšem, vrátíme-li se k okouzlení a zaujmutí mužů, pak v tomto případě rozhodně vedou** blondýnky**. Blondýnky všeobecně jsou totiž „vzácnější“, dá-li se tomu tak říci. Blondýnky působí na mužský protějšek velmi něžným dojmem, samozřejmě záleží také na chování. Může se stát, že muž bude skutečně zaujat krásnou blondýnkou, ovšem jen do doby než ta pronese první slova.

Blondýnka také svojí vizáží, křehkostí probouzí u mužů ochranitelství. A muži odpradávna jsou lovci. Muže sice může imponovat soběstačná, silná, nebojácná žena, ale raději si vezme pod svá ochranitelská křídla něžnou a křehkou bytůstku, o kterou se může starat.

A jak je to s inteligencí u blondýnek a brunetek? Opět se obecně traduje, že blondýnky jsou naivnější než brunetky. A brunetky jsou považovány za chytřejší, až vychytralé.

Ostatně sami můžete posoudit, ať už u Vás doma, v okruhu Vašich známých a v práci, zda je na tom něco pravdy nebo ne.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20776 (skvela-zabava.cz#10004)


Přidat komentář