Armáda a historie tanků

Na základě těchto traktorů vznikly v roce 1914 první plány na vytvoření tanku. V červnu 1915 byly předvedeny výhody tanku, který je schopen překonat ostnatý drát i užší zákopy a na základě této demonstrace byly v prosinci 1915 stanoveny podmínky.

Původ a vznik tanků

Kořeny tanku sahají k pásovým traktorům, které se poprvé objevily v první polovině devatenáctého století. Na základě těchto traktorů vznikly v roce 1914 první plány na vytvoření tanku. V červnu 1915 byly předvedeny výhody tanku, který je schopen překonat ostnatý drát i užší zákopy a na základě této demonstrace byly v prosinci 1915 stanoveny podmínky, které musí tank splňovat. Což znamenalo, že musel dosahovat rychlosti minimálně 6 km/h, překonat pět stop široký zákop a pět stop vysokou překážku, být odolný proti lehkým pěchotním zbraním.

Jaký byl první tank

První tank vážil 14 tun, měl spalovací motor, dosahoval rychlosti 3 mile za hodinu a ke všemu nedokázal překonat zákopy.

První bojeschopný tank

První tank, který mohl být nasazen do boje byl stvořen v lednu 1916 v Británii. Nezávisle na něm probíhaly pokusy o stvoření tanku i ve Francii.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20760 (skvela-zabava.cz#8696)


Přidat komentář