Archeologický objev

Poklad z Přídolí je opravdu výjimečný. V kamenné skříňce bylo nalezeno 86 žeber nebo jejich zlomků. Je to největší hromadný nález tohoto typu v historii naší archeologie.

Poklad z Přídolí

Poklad z Přídolí je opravdu výjimečný. V kamenné skříňce bylo nalezeno 86 žeber nebo jejich zlomků. Je to největší hromadný nález tohoto typu v historii naší archeologie.

Předmincovní platidlo

Mírně prohnuté předměty do rozevřeného písmene C, na koncích zeslabená. Žebra jsou zpravidla z čisté mědi. V 15. - 16. století byla žebra zřejmě předmincovním platidlem.

Archeologické nálezy

  • Havalda, Českokrumlovsko - říjen 1904, 165 žeber o váze 35 kg
  • Temelín u Týna nad Vltavou - rok 1918, 6 kg žeber a jejich zlomků
  • Skočice u Vodňan - rok 1940, 27 žeber
  • Hradiště v Písku - 25 žeber nalezeno u této obce
  • Březí u Trhových Svin - rok 1887, 23 celých žeber a 21 zlomků nalezeno ve skalní puklině
  • Stradonice na Lounsku - květen 1940, 18 žeber a 2 zlomky, největší nález u nás mimo jihočeský region
  • Soběslav - jaro 1905, 15 kusů žeber

Nálezce má právo na odměnu

Podle platného znění Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, má nálezce právo na odměnu až do výše 10 procent kulturně-historické hodnoty archeologického nálezu (na základě odborného posudku).

Výše odměny

O výši odměny rozhoduje příslušný krajský úřad. Náhodný nálezce, který svůj nález neprodleně ohlásí a spolupracuje s archeology, má na odměnu nárok.

Cílené rabování

Archeologové odmítají jednat s nálezci, jejichž objevy jsou výsledkem cíleného rabování archeologické lokality.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20761 (skvela-zabava.cz#8698)


Přidat komentář