Pyrotechnika a její obsluha

Pyrotechnikou se rozumí velká zábava a zároveň skryté nebezpečí. Nesprávná manipulace s tímto zbožím může mít za následek i celoživotní újmu na zdraví! Poradíme Vám jak s pyrotechnikou správně zacházet, ale i to, kde a jak se kupuje.

Světelné show, ohňostroje a Silvestr - to jsou akce, kdy se bez** pyrotechniky** neobejdeme! Právě při těchto oslavách dochází k těm nejošklivějším a nejbolestivějším zraněním způsobených nesprávnou manipulací s pyro-zbožím. Pyrotechniku, kterou kupujeme, musíme nejprve zhodnotit zkušeným okem!

Jak nakupovat zábavní pyrotechniku?

Nákup pyrotechniky znamená především kvalitní a důsledný výběr. Měli bychom si dát pozor na mnoho faktorů ovlivňujících funkci pyro-zboží. Podezřele nízká cena vždy značí o tom, že je něco špatně, stejně jako malý stánek pochybného prodejce uprostřed promáčeného tržiště. Nabízené pyrotechnické zboží musí být vždy skladováno a vystavováno tak, aby jeho případným výbuchem nebyli ohroženi lidé v okolí. Výrobky musejí být správně a srozumitelně označeny a opatřeny schválenou značkou o bezpečnosti. Český návod je zde samozřejmostí stejně jako vybavení prodejní místnosti protipožárními prostředky.

Co při nákupu pyrotechniky dodržovat?

Výrobek by mě obsahovat všechny povinné údaje, datum spotřeby a nesmí mít v žádném případě poničený ani natrhlý obal. Všechny stánky a prodejny by měly nabízet pouze výrobky 1.třídy bezpečnosti. Pokud posíláte pro** pyrotechniku** děti, může se stát, že domů příjdou s prázdnou. Některé výrobky jsou totiž dětem neprodejné! Když už si dítě pyrotechniku opatří, nemělo by být při jejím odpalování samo a bez dozoru a stejně jako Vy mělo být ohleduplné vůči zvířatům a občanům žijícím v okolí. Pyrotechnika se tedy rozděluje na třídy bezpečnosti:

 • první třída - prodej je možný ve stáncích osobám jakéhokoliv věku
 • druhá třída - prodej je možný pouze v kamenných obchodech, a od 18 let
 • třetí třída - prodej možný pouze osobám se průkazem odpalovače ohňostrojů
 • čtvrtá třída - prodej je možný jen ve zvláštním režimu a se schválením ČBÚ s návodem v češtině i s postupem likvidace možného poškození

Rady při odpalování

Před prvním odpálením pyro-výrobku mějte na paměti důležitá upozornění. Předejdete tak možnému zranění!

 • Nikdy nepoužívejte pyrotechniku s prošlým datem spotřeby!
 • Neodpalujte výrobky v uzavřeném prostoru, blízko nemocnic, kostelů, škol ani léčebných a sportovních zařízení!
 • Dodržujte návod použití! I malá prskavka může člověku způsobit vážný úraz!
 • Dodržujte základní skladovací podmínky! Nenechávejte pyrotechniku blízko hořlavých látek a udržujte ji v suchu.
 • Bezpečná vzdálenost je základ! Při zapalování výrobku dbejte na své bezpečí a nikdy s ním nemiřte na lidi kolem sebe!

Jak se vyvarovat zranění?

Nyní již máme pyrotechniku nachystanou, není poškozená, prošlá ani nijak očividně závadná. Přejeme si zapálit první výbušninu. Ještě předtím si však nachystáme kyblík s vodou a** důkladně si pročteme návod** na použití. S pyrotechnikou musíme zacházet opatrně a výrobky umístit na pevnou a vodorovnou plochu. Vyvarujte se odpalování petard z ruky a pokud odpalujete z terasy či balkonu, odstraňte z prostoru všechny věci včetně květin a židliček. Zbloudilé výbušniny jsou zákeřné! U raket nezkracujte jejich stabilizátor ani je nezapichujte do země - neletěly by rovně! Pokud výbušnina selže a nevybuchne,** nikdy nezjišťujte příčinu!!** Vyčkejte pár minut (alespoň 10) a poté výrobek rozmočte ve vodě. Popáleninám a zraněním předejte ochrannými rukavicemi a po skončení ohňostroje všechnu pyrotechniku, vybuchlou i nevybuchlou, zalijte množstvím vody.

První pomoc při popálení

Pro lidské tělo jsou škodlivé popáleniny od 52 stupňů Celsia výše. Hloubka popálení se pak hodnotí stupnicemi od 1. zarudnutí, 2. puchýře až po 3: příškvar. Pokud se při manipulaci s pyrotechnikou popálíme, můžeme si pomoci tak, že okamžitě zabráníme dalšímu působení tepla, postiženou část těla schladíme pod tekoucí studenou vodou a rány sterilně zakryjeme. Zasažené oči a ústa vypláchneme borovou vodou a přivoláme lékařskou pomoc. Puchýře v žádném případě nepropichujeme a příškvary nestrháváme! Na postižené místa neaplikujeme žádné masti ani zásypy!

Kde nakupovat?

Pyrotechnika nepatří do rukou malým dětem, podnapilým osobám ani lidem s handicapem. Problematika pořizování zábavní pyrotechniky je stále složitá. Výrobky se pašují, prodávají "na černo" a napodobují. Při koupi tohoto zboží si vždy uschovejte účtenku pro případnou reklamaci a nakupujte výhradně v kamenných obchodech, kde máte alespoň malou naději o pravosti a legálnosti výrobků. Nepoctivé prodejce stihne trest a peněžitá pokuta.

Druhy zábavní pyrotechniky

Každý druh pyrotechniky funguje na jiném principu.

 • Petardy/bomby - jsou nejběžnějším typem pyrotechniky a setkáme se s nimi snad na každé světelné show. Vyskytují se v mnoha velikostech a kombinacích a tvoří různé efekty
 • Fontány - jsou trubice plněné zápalnou směsí, která vytváří efekty jako např. barevný plamen, práskání a světličkování. Zapalují se od země.
 • Kulové pumy - jsou papírové koule nebo válce plněné světlicemi, které se vystřelují z moždíře pomocí zápalného prachu. Pumy jsou typickou zábavou Japonska, kde byly také vytvořeny.
 • Rakety - jsou trubice se speciální tryskou, která obsahuje nalisovanou zápalnou směs. Ta hoří velmi rychle a zároveň produkuje množství plynu, které zapříčiní vysoký vzlet. Trh nabízí rakety pískavé, s výbuchem, se světlicí apod.
 • Římské svíce - trubice jsou polodlouhé a po zapálení vystřelují až do výšky 20 m. Liší se průměrem vystřelených světlic.
 • Kompakty - jedná se o mimořádný boom posledních let, kdy se na trh dostaly první krabice s mnoha druhy pyrotechniky. Jsou určeny jen do exteriéru a je nezbytné zajistit je proti převrácení.

Odpalovač ohňostroje

Chcete se stát profesionálním odpalovačem ohňostrojů a moci si zakoupit** pyrotechniku** i z vyšších tříd bezpečnosti? Opatřete si kvalifikovaný průkaz!! Držitelé tohoto průkazu mají velkou zodpovědnost za bezpečnost osob a ochranu osob v průběhu ohňostrojové show. Za porušení předpisů i zde hrozí právní postih a vysoké peněžní pokuty! Zájemce o průkaz odpalovače musí splňovat tyto podmínky:

 • věk od 18 let
 • zdravotní způsobilost
 • trestní bezúhonnost
 • finanční prostředky

V kurzu pro profesionální odpalovače se naučíte vše o oboru pyrotechnika, druhy veškeré pyrotechniky, jejich složení i použití, bezpečnostní předpisy, právní předpisy a první pomoc při popálení. Kurz je náročný především na logické myšlení a paměť. Není zde potřeba vyšší fyzické zdatnosti. Celé absolvování je zakončeno praktickou i teoretickou zkouškou. V některých případech je zde povinná i zkouška ústní. Pokud vše zvládnete bez obtíží, do 3 týdnů Vám bude předán průkaz odborného odpalovače ohňostrojů.

Ohňostroj - zábava i úrazy!

Ohňová a světelná show je vskutku neobyčejná a kouzelný zábava. Dokáže navodit celému večeru tu pravou slavnostní atmosféru a mnozí z nás ohňostroje milují a vyhledávají. Opatrnosti však není nikdy dost! Výbuchy pyrotechniky způsobují ošklivá zranění - tržné rány, popáleniny, ztrátu zraku a to nejhorší - amputaci končetiny! Bezhlavá manipulace Vám může také způsobit majetkové problémy. Pyrotechnika je nejen o efektu, krásných obrazcích a světlu, ale také o velkém hluku. Dbejme na bezpečí naše i lidí v našem okolí!

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20737 (skvela-zabava.cz#9862)


Přidat komentář