Ohňostroj k různým příležitostem

Ohňostroje jsou nebezpečnou záležitostí, a proto bychom při manipulaci s nimi měli být velmi obezřetní. Některé druhy ohňostrojů jsou určeny pouze k odpálení profesionály. Přemýšlíte o ohňostroji a nevíte si rady? Oslovte odbornou firmu.

Snad každý z nás obdivuje ohňostroje. Kdykoliv se na ně díváme, vnímáme atmosféru nějak procítěněji a daná chvíle se pro nás stává jaksi důležitější a svátečnější. A také proto se ohňostroje používají vždy při zvláštních příležitostech, jako jsou oslavy jako kupříkladu narozeniny, svatby, výročí apod.

Ohňostroj k různým příležitostem

Výběr ohňostroje závisí na tom, k jakému účelu jej potřebujeme, pro koho je určen a také na jakém místě jej budeme odpalovat. Chceme-li někoho opravdu překvapit a udělat mu nezapomenutelnou oslavu, o které se bude všude kolem ještě dlouho mluvit, nezapomeňte mu objednat ohňostroj. Nezáleží na tom, zda bude malý, střední nebo velkolepý. Nejdůležitější totiž je, že bude darován od srdce. Realizace ohňostroje není něco, co bychom prováděli denně, ba ani měsíčně. Ohňostroj je velmi originální dárek a zcela nečekané překvapení. Málokoho totiž napadne, že by mu někdo ohňostroj přichystal. A tak, pokud se chystáte na oslavu někoho pro Vás důležitého nebo chcete oslavit významné výročí, neměli byste na ohňostroj zapomenut. Pokud jej zrealizujete, bude to pro všechny zúčastněné velmi nečekané.

Jaké jsou druhy ohňostrojů?

Obecně lze ohňostroje rozdělit do několika základních skupin a těmi jsou ohňostroje malé, střední a velké. Malý ohňostroj je nejčastěji využíván na firemních oslavách, při různých příležitostech měst a obcí a velmi dobře se také uplatní na svatbách či významnějších rodinných oslavách. Další jsou na řadě ohňostroje střední, které můžeme vidět při výročích měst a také při různých městských slavnostech. Dále jsou vhodné na firemní oslavy, větší sportovní akce a v neposlední řadě je nutno zmínit také silvestrovské, vánoční a novoroční oslavy. Hlavní věcí, která je u ohňostrojů střední skupiny velmi důležitá je, hudební doprovod, neboť ten dodá celému ohňostroji na důležitosti. Třetím druhem ohňostrojů jsou ohňostroje velké, jehož součástí je větší množství pyrotechnických výrobků. Samozřejmostí je rovněž hudební doprovod, který bude s hudbou synchronizovat, přičemž délka toho druhu ohňostroje se pohybuje okolo půlhodiny.

Které ohňostroje lze odpalovat svépomocí?

Chcete-li si uspořádat ohňostroj, ale nemůžete najít nikoho, kdo by Vám je odpálil, nebo se Vám zdá velký ohňostroj příliš moc? Klidně můžete uspořádat ohňostroj sami a odpálit si jej svépomocí. Existují firmy, které takovýto druh ohňostrojů prodávají a tak se není potřeba o nic starat. Pouze si připravený ohňostroj koupíte, podle přiloženého návodu sestrojíte a propojíte a pak jej odpálíte.

Co nesmí chybět při realizaci ohňostroje?

Hlavní věcí, kterou je při realizaci ohňostroje potřeba udělat je oslovit profesionální firmu, která nám jej připraví. Hned poté je potřeba si ohňostroj vybrat. K tomu, aby bylo možné ohňostroj zvolit opravdu dobře je znát pár základních věcí. První z nich je počet lidí, pro které ohňostroj chceme uspořádat, hned poté místo, kde bude ohňostroj realizován. Důležitý je rovněž čas, kdy má být ohňostroj odpálen a v neposlední řadě také finanční stránka věci.

Jak je to s ohlašováním ohňostroje?

Ohlašovat ohňostroj jako takový se nemusí, avšak pořadatelé větších hlásí ohňostroje na příslušném obecním či městském úřadě. Rovněž je potřeba myslet na to, že jestliže se koná ohňostroj po desáté hodině večerní je nutno požádat o jeho povolení na příslušném úřadě. Koná-li se ohňostroj na soukromém pozemku je nutné pouze povolení jeho majitele a úřad jej zakázat nesmí. Jestliže je ohňostroj větších rozměrů, je vhodné oznámit tuto skutečnost na policii a příslušným hasičům. Ohňostroje, kterých se účastní větší počet obyvatel, jako například dny města apod. vyžadují účast hasičů.

Jak je to s bezpečností okolo ohňostrojů?

Bezpečnost lidí, kteří se kolem ohňostrojů vyskytují, musí být vždy na prvním místě. Otázkou číslo jedna je zde výběr místa, kde se ohňostroj bude konat. Dané místo musí splňovat podmínky, jako je bezpečná vzdálenost od místa odpalu. Vybrané místo, musí schválit člověk, který ohňostroj bude odpalovat, neboť je to právě on, kdo zodpovídá za bezpečný průběh. Otázkou číslo dvě je kvalita organizace celé akce. Při organizování ohňostroje je potřeba myslet na to, že se jedná o věc nebezpečnou. Je vhodné vytyčit hlídaný prostor, ve kterém bude pyrotechnika přichystána a v případě, že jde o ohňostroj větších rozměrů je potřeba zajistit ochranku či přítomnost policie. V některých případech je nutné upravit dopravní značení v okolí akce, což zajistí policie, kterou je nutno oslovit. Poslední otázkou je odborný odpal ohňostroje, neboť jedná-li se o pyrotechniku kategorií 3 a 4 je bezpodmínečně nutné, aby ji odpalovat profesionální odpalovač. A v případě, že je nepříznivé počasí, kdy například fouká vítr, je nutné z bezpečnostních důvodů ohňostroj odvolat.

Jak zacházet s pyrotechnikou?

Pravidlo číslo jedna je, aby si s pyrotechnikou nehrály nikdy děti. Pokud by se pyrotechnika dostala do nesprávných rukou, mohlo by dojít k neštěstí. Vždy je nutné vědět, v jaké kategorii se daný pyrotechnický výrobek nachází. Pyrotechnika se dělí do čtyř kategorií, přičemž ohňostroje jsou v kategorii čtvrté a tudíž jsou prodejné pouze na základě osvědčení o odborné způsobilosti a zvláštního povolení k odběru výbušnin. Další důležitou věcí je skladování pyrotechniky. Ta by měla být v suchu, při pokojové teplotě a hlavně odděleně od látek, které by mohly vzplanout apod. Samozřejmostí je, že se v blízkosti pyrotechniky nekouří a nerozdělává oheň.

Jak poznáme, že je daný pyrotechnický výrobek bezpečný?

Bezpečnost je při práci s pyrotechnikou nejdůležitější. Je proto velmi důležité kupovat ji vždy v kamenných prodejnách, kde si můžeme být jisti kvalitou. Každý produkt z této kategorie musí mít vždy neporušený obal a nesmí na sobě vykazovat známky chemické reakce, což znamená, že není mokrý apod. Je velmi důležité zkontrolovat, zda má daný výrobek označení certifikační značkou, která jej opravňuje k prodeji. Povolení a certifikaci vydává Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva a každý schválený výrobek označí oválnou značkou, která má na sobě siluetu lva a je zde uvedena kategorie a číslo protokolu o schválení. Tato značka je rovněž součástí návodu k použití, který musí být u každého výrobku a musí být v českém jazyce. Návod mimo jiné obsahuje také název pyrotechnického výrobku, kategorii, informace o bezpečné vzdálenosti, kde lze s daným výrobkem pracovat tedy, zda je vhodný do interiéru či exteriéru. Musí zde také být, kdo je dovozcem, spotřební doba a také musí obsahovat návod na likvidaci výrobků, které selžou. Pokud některou z těchto věcí pyrotechnický výrobek neobsahuje, není schválen k prodeji.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20739 (skvela-zabava.cz#9868)


Přidat komentář