Znamení v životě

Možná i Vy jste někdy měli ten pocit, že jste již danou situaci prožili a víte, že zanedlouho nastane moment, kdy přijde další sled událostí. Váháte, zda máte do „již prožitého“ příběhu zasáhnout, nebo ho nechat dál plynout?

Takovéto zažití již uskutečněných událostí, jste mohli zažít jednou, ale také vícekrát. Vyděsila Vás tehdy tato skutečnost? Nebo jste nad tím nedumali a jen pomyslně mávli rukou?

Ono zažití již uskutečněného, je jedním z možných znamení, které nás v životě doprovází a směřuje naše kroky další cestou. Ne každý z nás může znamení vnímat a cítit. Ne každý z nás si znamení uvědomuje, i když se s nimi setká.

Znamení kolem nás dnes a denně

Znamení, jako takové, však může mít rozličnou podobu i formu. Znamení může být prakticky vše: čísla, úkazy v přírodě (padající listí, květiny), předměty na ulici, v obchodech. Jistým znamením je také to, že dva jedinci řeknou určité slovo ve stejný okamžik. Znamením je také to, že očekáváte, že právě nyní někdo (či přímo konkrétní osoba) přijde, zazvoní, půjde určitá reklama, někdo řekne konkrétní slovo apod.

Všechna tato znamení nám „něco“ říkají. Záleží pak na nás, jak se k znamením postavíme, budeme se jim věnovat a podle nich se řídit.

Taje znamení v životě

Tvrzení o životě můžeme rozdělit minimálně na dvě skupinky. Jedni, tj. vědci, se nám snaží a snažili ozřejmit vznik a podstatu života. Druzí však hledají v** zázraku života** každé bytosti a přírody „něco“ více.

Ostatně v životě každého z nás je plno nevysvětlitelných a tajemných věcí. Pro naše vlastní dobro by bylo dobré se jim věnovat. Jenže dnešní doba, a nebude tomu nejspíš ani jinak do budoucna, je uspěchaná. Jsou na nás vyvíjeny tlaky (ze strany zaměstnavatele, rodiny, vlastního přesvědčení), abychom byli v našem konání rychlejší, pečlivější, zvládli více záležitostí apod. A tak, i když nás určité znamení tzv. cvrkne do nosu, my na ně nedbáme a jedeme ve svých kolejích.

Vysvětlení znamení za pomoci věštkyně

Někoho znamení, zvláště ta opakující se, mohou děsit. Hledáte-li rozluštění konkrétních znamení, nejspíš si samo těžko pomůžete, pokud se nevěnujete nahlížením do budoucnosti a již prožitých dnů, týdnů, měsíců, tj. věštění.

Obrátíte-li se však na odborníka, který se zabývá věštbou, pak Vám může najít rozhřešení z plynoucích znamení. Věštkyni můžete navštívit osobně, máte-li někoho takového ve Vašem okolí. Nemusíte však svůj domov opustit. Věštkyni je totéž také možné kontaktovat telefonicky, nebo e-mailem. Věštkyni sdělíte, co Vás zajímá, trápí, či na co hledáte odpověď. Po domluvení se, pak budete moci očekávat odpovědi na Vaše otázky.

Znamení, která jsou kolem nás a pro nás, napovídají, kudy se dále máme ubírat. Naznačují, zda se také nemáme ve svých činech vrátit a napravit danou situaci. Účelem znamení není ublížit nám a činit nějaká příkoří. Znamení lze přirovnat k posláním našich andělů, ochránců.

Cest, kterými se můžeme vydat, je nespočet. Častokrát se ocitneme pomyslně na křižovatce, kdy musíme volit mezi několika cestami. To, zda je pro nás lepší, výhodnější a správnější vydat se zrovna tou a ne jinou cestou, nám nikdo nenadiktuje. Znamení nám však mohou naznačit a napovědět, která z cest je pro nás ta pravá.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20701 (skvela-zabava.cz#9904)


Přidat komentář