Výklad z tarotových karet - Svémyslice a okolí

Výklad z tarotových karet patří mezi nejčastěji využívaný způsob, kterým se snažíme bádat v budoucnosti či hledáme odpovědi na naše otázky. Chcete si nechat číst z tarotových karet? Oslovte odborníka.

Snad každý z nás se ve svém životě setkal s něčím, co si nedokázal vysvětlit nebo s něčím nadpřirozeným. Také bychom rádi někdy věděli dopředu, co nás čeká, avšak číst budoucnost umí pouze lidé, kteří se vyznají v tarotových kartách apod.

Co nám odkryje výklad z tarotových karet?

Výklad z tarotových karet patří mezi nejčastěji využívané způsoby věštění. Správně vyložené taroty nám pomohou najít odpověď na otázky, které se týkají partnerství, zdraví, mezilidských vztahů. To však není vše, neboť nám taroty také poradí v otázkách směřující na rozhodování ve finanční sféře a událostí všedních dnů. I když nám tarotové karty dokáží odpovědět na otázky různého typu, nedokáží vyřešit naše životní problémy. Taroty nám dokáží pomoci porozumět všemu, co se kolem nás děje a také nám řeknou, kam všechno dění směřuje, avšak konečné rozhodování je na každém z nás.

Kdo tarotové karty vykládá?

Výkladem tarotových karet se zabývá stále větší množství lidí, a proto je vykládají nejen profesionální věštci, ale také amatéři. Ptáte se proč tomu tak je? Odpověď je snadná, neboť taroty nabízí možnost jak číst budoucnost a o tom sní stále více z nás. A právě tohle vede k tomu, že si mnozí z nás vykládají taroty svépomocí doma a jiní je berou jako nástroj obživy. Jestliže tedy taroty neovládáte a chcete pomocí jejich výkladu znát odpovědi na Vaše otázky, měli byste oslovit profesionálního věštce, majícího dlouholetou praxi a tedy bohaté zkušenosti.

Něco málo z historie tarotů

Taroty jsou, jak již bylo uvedeno výše karty, neboli karetní systém, který by měl pocházet z Egypta, avšak nikdy nebylo zjištěno, zda tomu tak opravdu bylo. Původ tarotových karet není, nikde zaznamenám a není tedy známo, kde vznikly, ani kdo je vynalezl. Stejně tak není jasné k jakému účelu, v minulosti sloužily, a proto jsou taroty spojovány pouze s výkladem budoucnosti.

Práce s kyvadlem

Stejně tak, jak s taroty pracují profesionálové i laici, získává si práce s kyvadlem také své oblíbence. Základem při práci s kyvadlem je mít v pořádku vše své emoce, což znamená, jak pozitivní tak negativní. Emoce však ovlivňují odpovědi, které nám kyvadlo dává a proto je důležité, dávat si na ně pozor. Kyvadlo nám dokáže odpovědět na otázky v oblasti lidského těla, čaker, negativních energií v bytě či životních otázek atd.

Co je Shamballa?

Abych pravdu řekla, pojem Shamballa mi nic neříkal a nebojím se říci, že nejsem sama. Abychom tedy Shamballu přiblížili všem, měli bychom zde zmínit, že se jedná o kombinaci energií, koncentrující se na léčení skrze poznání. Léčebný systém Shamballa vznikl v roce 2003 a celkově zahrnuje 1024 symbolů a jejich významům rozumí pouze léčitelé, kteří dosáhli všech čtyř stupňů celého učení.

Jak léčení Shamballa probíhá?

Léčení Shamballa začíná sezením. Před samotným sezením léčitel přenáší telepaticky na klienta symboly, které jsou k léčení určeny. Dané symboly slouží k nastartování celého léčení, které je prováděno pouze mezi tzv. čtyřma očima. V případě, že toto není možné, může klient přijmout dané symboly i na dálku.

K čemu se Shamballa využívá?

Shamballa dokáže léčit téměř kohokoli a mnohdy je označována jako pokračování učení Reiki. Shamballa je nejen systém léčení, ale také systém, který uspíší náš spirituální vývoj. Podstatou léčení Shamballa je kombinace energií, koncentrující se na léčení skrze poznání, přičemž vše je propojeno se vším a to včetně nás samotných.

Věštba z kostek

Kostky známe všichni a mnoho z nás si s nimi doma hraje. Málokdo však ví, že z nich lze také číst. Kostky nám totiž dokáží jednoduše a rychle pomoci v případě, že v našem životě nastanou události, se kterými si nevíme rady. Stejně jako taroty za nás kostky nic nevyřeší, ale umí poradit ve věcech, ve kterých si nejsme zcela jisti. Výklad pomocí kostek se dá provádět několika různými způsoby, ale všechny jsou si velmi podobné, neboť se liší pouze počtem kostek, kterými házíme apod. Věštbu z kostek můžeme provádět také sami, avšak jen u méně složitých a hlavně rychlých řešení. Chceme-li věštit podrobněji či máme složitější otázky, měli bychom zvolit raději již zmiňované taroty.

Co můžeme z kostek vyčíst?

Z pomocí kostek lze vyčíst téměř vše. Z kostek vyčteme budoucnost, současnost týkající se zdraví, kariéry či vztahů, nadcházející den atd. Dále pak z nich vyčteme vše týkající se vztahů či možností jako je talent, tvořivost či skryté vlohy atd.

Lze věštit svépomocí?

Odpověď na otázku, zda můžeme věštit svépomocí, není snadná. Při věštbě svépomocí je totiž potřeba nabrat jisté znalosti, které můžeme získat jak tím, že se budeme učit o nějakého odborníka v kurzu, nebo tak, že se budeme učit sami. To znamená, že si pořídíme odbornou literaturu, která se týká věštěním apod. a budeme se učit pomalu a postupně doma sami z těchto knížek.  Měli bychom však mít na mysli, že věštba svépomocí není tak přesná, jako když ji svěříme do rukou odborníků. V dnešní době se však učením tarotů, kyvadla, kostek apod. zaobírá stále více lidí, neboť stále více dychtíme potom, číst v budoucnosti či hledat otázky na naše otázky nebo sny, které se nám zdají. Chceme-li se naučit věštění, měli bychom se především učit u těch nejlepších a hlavně musíme být trpěliví a harmoničtí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20707 (skvela-zabava.cz#9929)


Přidat komentář