Výklad z karet

Většině z nás se jistě zdá možnost odhalení toho, co nás čeká a nemine, velice lákavá. Způsobů je mnoho. Jedním z nich je také výklad karet, které nám v rukou zkušeného vykladače můžou zodpovědět všechny naše otázky.

V životě každého člověka občas nastane okamžik, kdy neví jak dál a potřebuje poradit. Za pomoci výkladu karet můžeme nahlédnout do naší budoucnosti. Karty nám napoví, jak vyřešit složitou životní situaci a ukáži nám, jakým směrem se náš osud bude vyvíjet.

Výklad karet naznačuje směr, kterým se bude náš osud ubírat, pokud se budeme chovat tak, jako dosud. Pokud změníte své jednání, myšlení apod., změníte tím i svůj osud. Žádný výklad karet není závazný a neměnný.

Kdo si už někdy nechal vyhotovit výklad karet u odborníka, ten ho pak většinou navštěvuje pravidelně, protože poznal, že pomocí kombinace karet a zkušeného věštce je možno odhalit opravdu hodně z lidské budoucnosti. Pro většinu z nás jsou důležité stejné oblasti života, na které se karet nejčastěji ptáme. Jsou jimi především zdraví, láska, peníze, kariéra a děti.

Partnerské vztahy

Partnerské vztahy jsou asi nejčastějším důvodem výkladu karet. Zejména ženy zajímá, kdy konečně budou mít štěstí v lásce nebo zda je pro ně stávající partner tím, se kterým by měly strávit zbytek života. Výklad karet využívají i nezadaní lidé. Ti chtějí nejčastěji vědět, kdy konečně natrefí na pravou lásku. Často pokládanou otázkou bývá také oblast partnerských problémů a krizí a cesty, jak tyto situace řešit.

Zdraví

Zdraví je v životě jednou z nejdůležitějších hodnot. Výklad karet umožňuje odhalit, jak to bude se zdravotním stavem nás samotných či našich blízkých v blízké i vzdálené budoucnosti. Tento výklad nám poskytuje možnost zjistit, zda nás po zdravotní stránce čekají nějaké komplikace a pokud ano, jak se na ně nejlépe připravit.

Výklad karet „jen tak“

Tento druh výkladu je všeobecným náhledem do naší budoucnosti. Poví nám, zda bude možné v našem životě bez starostí pokračovat nebo se nám do cesty postaví překážky. Výklad poskytuje možnost se na budoucí komplikace včas připravit.

Lze pro výklad z karet použít jakékoliv karty?

Karty pro výklad se dělí na několik typů. Každý typ je vhodný pro lehce odlišný účel, ale jedno mají společné. V rukou zkušeného věštce jsou skvělým nástrojem k předpovídání budoucnosti.

Tarotové karty

Pojem „tarotové“ karty mnozí z nás jistě znají. Jsou totiž pro výklad karet jednoznačně nejpoužívanější. Nikdo přesně neví, kdo a kdy začal tarotové karty používat a jak vznikly. Patrně byly využívány již před rokem 1408, ke kterému se datují první informační prameny. Z počátku byla využívána jen takzvaná Velká arkána a později, přibližně v 80. letech patnáctého století se připojila i tzv. Malá arkána.

V současnosti jsou tarotové karty rozšířeny po celém světě a tarot za pomoci profesionálních věštců pomáhá mnoha lidem nahlédnout do budoucnosti. K tarotovým kartám je totiž nutné mít určitý vztah, je nutné je studovat. Teprve pak v nich můžete vidět to, co obyčejní lidé vidět nemohou.

Velká arkána

Takzvaná velká arkána obsahuje 22 karet zobrazujících cesty, které spojují deset bodů Stromu života. V prvopočátku tarotových karet existovala právě pouze Velká arkána.

Malá arkána

Karty malé arkány doplňují výklad Velké arkány o podrobnosti. Právě Malá arkána umožňuje přesnější čtení budoucnosti z tarotových karet. Karty dpovídají základním rysům člověka a jsou zosobněním čtyř stránek lidské povahy. Dohromady tvoří komplexní osobnost.

Andělské karty

Andělské karty jsou mezi vykládacími kartami určitou výjimkou. Neslouží k přímému věštění budoucnosti, ale mají mnohem mystičtější poslání. Jejich hlavním úkolem totiž je spojit věštce s anděly každého z nás a zeptat se jich, za pomoci chytře kladených otázek, na naši budoucnost.

Na tomto světě nejsme sami. Každého z nás obklopují andělé bdící nad osudem nás všech. Provázejí nás na každém kroku a neustále na nás dohlížejí. Mnohdy o nás vědí více, než si my sami uvědomujeme.

S anděly se nejlépe spojíme prostřednictvím profesionálního věštce, specialisty na andělské karty. Ten se s nimi dokáže duchem spojit, ptát se jich na otázky a pomocí andělských karet zjistit veškeré odpovědi. Aby se věštec mohl s našimi anděly spojit, musí se plně soustředit a k tomu potřebuje mnoho let praxe a značné dovednosti.

Cikánské karty

Jestli jsou cikánské věštkyně něčím známé a proslavené, jsou to bez pochyby jejich cikánské karty. Za staletí kočovného života se naučily v kartách přesně hledat odpovědi snad na všechny otázky, které nás mohou napadnout. Nejen schopnosti kočovných věštkyň, ale i velmi obsažná symbolika cikánských karet je právě tím důvodem, proč znají odpověď téměř na vše.

Vykládací karty, tedy nejen ty cikánské, byly vymyšleny před staletími. Lidé již od pradávna hledali něco, co by jim pomohlo věštit budoucnost. Když se zrodily první vykládací karty, jejich kompletní sada obsahovala pouze několik málo obrázků. Jejich symbolika se ovšem stále rozrůstala, až se z nich staly karty v dnešní podobě.

Výklad cikánských karet je díky jejich obsáhlé symbolice jedním z nejsložitějších druhů výkladů. Vyhledávejte proto pouze osoby, které mají s výkladem dlouholeté zkušenosti. Získáte tím záruku, že dokáží dát věci do správných souvislostí. Není totiž nic horšího, než když díky nepovedenému výkladu učiníte špatné rozhodnutí.

Karty Lenormand

V dnešní době patří k nejoblíbenějším a nejpopulárnějším kartám vůbec** karty Lenormand**. Vznikly v polovině 19. století, pravděpodobně až po smrti Marie Anne Adelaide Le Normand, která byla první společensky akceptovanou vykladačkou karet. Pro své přesné předpovědi byla na dvoře Napoleona vítána od nejvyšší šlechty. Svým vykladačským uměním si zajistila bohatství a slávu a zapsala se do dějin jako „Sybila z Paříže“. Napoleonův pád, který také předpověděla, jí ovšem přinesl vyhnanství.

Zvláštností těchto vykládacích karet jsou jejich symboly, kterým mohou být zvířata, lidé anebo předměty, jež nechávají velký prostor pro interpretaci. Díky tomu může kartář využít svou intuici a podvědomí.

Karty Lenormand se skládají ze 36 karet. Každá karta nese číselné označení a podobně jako u klasických mariášových karet má každá i svou hodnotu. Křížovou, pikovou, srdcovou nebo károvou.

Jak poznáme zkušenou věštkyni?

Úplně nejlepším způsobem je, pokud na věštkyni dostaneme doporučení od známého člověka, který její služby využívá, a to nejlépe dlouhodobě. Jak se říká, spokojený zákazník je nejlepší reklamou a platí to i u věštců a vykladačů karet. Další možností je vyhledat věštce za pomoci moderních technologií, přes internet a po telefonu. V tomto případě ale existuje riziko, že narazíme na amatéra, který s věštěním teprve začínají a jeho věštby se nemusí vždy splnit nebo mohou být nepřesné či neúplné.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20694 (skvela-zabava.cz#9854)


Přidat komentář