Věštění z ruky

Po celé věky chtějí lidé znát, co je v životě čeká. Z ruky se věštilo již před staletími. A věští se i dnes. Co o nás naše ruce říkají, co z nich lze vyčíst o minulosti, přítomnosti i budoucnosti?

Věštění z ruky je staré jako lidstvo samo. Věštilo se pro krále, ale i pro obyčejné lidi. A věští se dodnes. Jsou lidé, kteří** věštbám** nevěří a pak ti, pro které je věštění velmi důležité a nakonec ti, jež by se rádi věštění naučili. Asi naprosto nejjednodušší je se naučit věštění z ruky. Má totiž tu výhodu, že k němu nic, kromě rukou nepotřebujete. A pak čím více rukou vidíte, tak tím se budete stále a stále více zdokonalovat. Teprve až se začnete učit věštění z ruky, zjistíte, kolik druhů rukou je. Žádná ruka není stejná.

Co říká tvar ruky?

Tvar ruky je pro věštění důležitý. Podle tradice se tvar ruky dělí podle základních označení, a to na zemská, vodní, vzdušná a vlhká. Mnohem důležitější než toto rozdělení je to, jak na vás která ruka působí. To znamená, že velmi dlouhá a štíhlá ruka patří nepraktickému intelektuálovi, velká ruka osobitému člověku, ruka plná polštářků živočišnému až agresivnímu člověku. Důležitá je také poloha a velikost palce, který znamená JÁ a značí jak výrazný člověk jako osobnost je.

Co říkají dlaně?

Pro** věštění** je hlavní levá ruka. Ale je potřebné podívat se na ruce obě. V levé ruce je napsáno to, co máte dáno do vínku, a v pravé, jak s tím nakládáte. Pokud na pravé ruce něco není, čáry jsou kratší nebo i docela jiné, pak není něco v pořádku. Nejspíš nevyužíváte** vlohy,** které vám život nadělil.** Rozdíly** obou rukou je třeba pečlivě prohlédnout, protože ty mnohé napoví.

Dělení rukou

Každá ruka se dělí uprostřed dlaně na část směřující k palci, ta se nazývá sluneční stranou a říká, jaké je postavení člověka k sobě samému, k rodině a k praktickým věcem. Měli byste si všímat, jak je tato část masivní. Druhá strana, směřující k hřbetu ruky je nazývána měsíční stranou, informuje o vztahu ke světu a k podvědomí.

Co říkají čáry rukou?

Na každé ruce je množství čar. Některé jsou velmi výrazné, jiné velmi jemné až téměř neviditelné. Všechny mají svůj význam. Ten, kdo má jen několik výrazných čar, bývá přímočarý a rozhodný, ale zahleděný do sebe a naopak ten, kdo má ruku samou čárku, věří víc ostatním než sám sobě. Velké podélné čáry na palci ukazují na schopnost žít a také na schopnost vydělávat peníze. Čára života obvykle začíná mezi palcem a ukazováčkem. Je-li krátká, nemusí nutně znamenat krátký život. Dobré zdraví a dlouhý život znamená pevná a jemně růžová linie s malými narušeními. Čára srdce vypovídá o emocích, láskách a o umění milovat. Citlivý člověk ji má zakřivenou. Mezi čárou života a srdce se nachází čára hlavy. Ta vypovídá o intelektu a o schopnosti logicky uvažovat. Poslední velmi důležitou čárou je čára osudu. Většinou probíhá vzhůru od zápěstí směrem k prostředníčku. Vztahuje se k samotnému životu, kariéře, úspěchu či nezdaru.

Jak se naučit věštit z ruky?

Naučit se věštit z ruky je otázkou času. Nejdříve je nutné získat informace a pak zkoušet věštit podle různých rukou. Ideální je najít si dobrého učitele nebo** rádce.** A pak je důležitá také trpělivost, ne vše jde hned samo.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20706 (skvela-zabava.cz#9919)


Diskuze a zkušenosti

eva | 03.05.2016 18:34
pomohli by ste my naucit se vestit z ruky ??


Přidat komentář