Tarot

Není známější a efektivnější věštící techniky než je tarot. Jestliže Vás láká nahlédnout do zákulisí tarotu, do principu věštění a způsobu vykládání tarotových karet, zde Vám nabízíme malý návod.

Tarot – snad jediná věštecká technika, která v sobě nese takový emociální náboj a ukrývá v sobě mnoho významů. Jsou tací, kteří tarot považují za ďáblovu obrázkovou knihu, za soubor nějakých zvláštních karet, které lidem přináší jedině zkázu. Jsou však tací, kteří tarot pokládají za věštecký nástroj, který je schopný velmi přesně odhalit události a city. Někteří lidé zase věří, že tarotové karty jsou schopny objevit psychologii skrytou za událostmi, odhalit motivaci lidí a umožnit jim lépe poznat sebe sama.

Historie tarotu

O původu tarotu se již moc neví. Nikoho příliš nezajímá, kde a za jakých okolností tarot vznikl. Každého zajímá jen svá budoucnost, kterou mu tarot dokáže s velmi dobrou přesností odhalit. Na původ tarotu existuje mnoho různých teorií a každý se tak může přiklonit ke kterékoliv z nich. Dle některých autorů tarot vznikl ve starém Egyptě, zatímco jiní se přiklání k tvrzení, že přišel z Číny, z Indie nebo dokonce z Itálie. Ať už vznikl kdekoliv, jisté je to, že někdy na počátku 15. století se tarot dostal do Itálie. Od té doby již tarotové karty postupně vycházely ve známost. Jedna z verzí tarotu, která následně inspirovala mnoho jiných souborů, je Rider-Waiteův tarot. Ten byl vytvořen v roce 1910 A.E.Waitem, který byl přesvědčen o tom, že tarot je klíčem ke všem ostatním ezoterickým metodám, včetně astrologie.

Současný tarot

V dnešní době je k dispozici bohatý výběr tarotových souborů. Můžete si koupit standardní karty** obdélníkové, kulatého tvaru** nebo i velké obdélníky. Ty však nejsou vhodné pro ty, kteří mají malé ruce. Na některých kartách jsou vyobrazení, která lehce poznají všichni ti, kteří se vyznají v klasické tarotové symbolice. Jiné balíčky karet jsou natolik zvláštní, že vypadají jako zcela nový druh věštění.

Seznamte se s tarotem

Tarotový soubor se skládá ze 78 karet. 22 karet Velké Arkány a 56 karet Malé Arkány. Velkou Arkánou se rozumí soubor trumfových karet, které jsou zdobeny obrazy, které symbolizují putování člověka životem a ukazují mu všechny jeho možnosti a překážky, které se mu staví do cesty.

Podle čeho si vybrat tarotové karty?

Pokud jste dosud neměli tu čest pracovat s tarotovými kartami, nebo máte pochybnosti o své schopnosti zapamatovat si význam všech 78 karet, pak pro Vás budou nejvhodnější ty karty, které jsou ilustrované s očíslováním. Jde o karty Malé Arkány. Ilustrace Vám pomůžou zapamatovat si základní význam karet a Vy se postupně snáze dostanete k hlubší interpretaci. Balíček si vybírejte sami. Neposílejte pro něj do obchodu někoho jiného. Karty se Vám musí líbit. Karty Vám musí padnout dobře do ruky. Karty je potřeba moci dobře promíchat. Pokud by byly příliš velké a při míchání Vám padali, zbytečně by Vás to znervózňovalo. Může trvat delší dobu, než objevíte ten pravý soubor. Nakonec můžete používat souborů více, dle nálady, apod.

Jak pracovat s tarotem?

Po zakoupení a rozbalení balíčku tarotových karet si je pečlivě prohlédněte. Jednu po druhé si prostudujte, a všímejte si, jak na Vás která karta působí. Ke každé kartě si po jejím prohlédnutí přečtěte výklad o jejím významu. Všímejte si všech vyobrazených symbolů a zafixujte si v mysli jejich význam. Dalším krokem je dobré zamíchání karet. Tarotové karty by nefungovali, kdyby nebyly zamíchány a zůstaly by v numerickém pořadí. Nejlepší způsob dobrého zamíchání je rozhodit je na hladké ploše, promíchat je rukama a potom všechny sebrat. Až potě je zamíchat v rukách.

Jak pečovat o tarotové karty?

Každý se stará o své tarotové karty po svém. Někdo jim nevěnuje žádnou zvláštní péči. Po použití je vloží do původní krabičky a schová do šuplíku. Někdo s nimi zachází rituálně nebo zvláštní péčí. Tito lidé jsou přesvědčeni, že je potřeba tarot chránit před vnějšími vibracemi a že se nový tarotový soubor musí prosytit energií majitele. Balíček tak můžete pro ochranu schovat před spaním pod polštář nebo ho můžete držet při spánku v ruce. Někdo balíček karty balí do černého nebo rudého hedvábí, protože věří, že tím karty chrání před účinkem vnějších psychických sil a až poté je uložit do dřevěné krabičky. Když karty vykládáte, můžete je např. rozložit na speciálně vybraný kus látky, která bude dávat živěji vyniknout jejich vyobrazení. Rituál si může vymyslet každý svůj. Jde o to, abyste se cítili dobře a spokojeně.

Jak tarotové karty vykládat?

S kartami se prvně důkladně seznamte a sžijte, než se pustíte do samotného výkladu. Jinak můžete být nejen Vy, ale i osoba, které karty vykládá, znechuceni dlouhými pauzami, v nichž hledáte význam té které karty. Ze začátku vykládejte karty jen pro sebe. Přitom nepodléhejte pokušení hned si přečíst význam karty. Místo toho si prohlížejte vyobrazení na kartách a přemýšlejte, co Vás napadá při pohledu na ilustrace. Teprve až si vybavíte vše, co Vás napadá, si přečtěte význam dané karty. Při zapamatování významu karet Malé Arkány si můžete pomáhat tím, že si vytvoříte záchytné body tím, že budete analyzovat význam barvy a čísel. Tak např. si představte, že máte před sebou pentaklovou čtyřku a přemýšlíte, co může mít tato karta za význam. V prvé řadě si vybavte, co znamenají pentakle. Jde o peníze, podnikání, materiální statky. Pak se zamyslete nad tím, co znamená čtyřka. Čtyřka značí dovršení, stabilitu, strukturu. Když se pokusíte zkombinovat tyto dva významy, pak můžete vyvodit to, že jde o příznivou finančí situaci, která dotyčného zřejmě naprosto uspokojuje, avšak existuje i nebezpečí toho, že to danou osobu povede k přílišnému uspokojení, možná až k nenasytnému postoji. S výkladem Vám pomůžou vyobrazení na jednotlivých kartách. Výkladem karet byste nikdy neměli nikomu nahnat strach. Když vykládáte karty na stůl, je v tom potenciální moment náhodnosti. Pokud položíte stejnou otázku, avšak druhý den při novém výkladu karet, zřejmě bude odpověď mírně odlišná. Tarot může být velmi přesný, avšak není neomylný. To co předpoví, se nemusí automaticky splnit.

Jak s tarotem začít?

Některé tarotové karty jsou pozitivní a šťastné, jiné nabádají k opatrnosti. Některé jsou negativní. Některé karty jsou** nositeli představ**, které můžou být hodně znepokojující. Ujistěte tazatele, že padne-li karta Smrt, neznamená to, že zemře. Naopak, znamená to, že stojí před velkými změnami ve svém životě, které můžou být velmi pozitivní. Nikdy při výkladu nenahánějte nikomu strach, i když se Vám při výkladu karet značí velké varování pro tazatele. Co se objeví při výkladu, není nikdy nevyhnutelné. Neklaďte příliš velký důraz na opravdu negativní karty. Při výkladu volte pečlivě slova, jestliže probíráte citlivé záležitosti. Tazatel nikdy nesmí odejít s pláčem. Stejně tak buďte uvážliví, když budete hovořit o** zdraví tazatele.**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20712 (skvela-zabava.cz#10137)


Přidat komentář