Talismany a amulety

Talismany a amulety jsou mezi námi již po dlouhou řádku let. Někteří z nás v ně věří a jiní se jim naopak smějí. Jaký je však mezi nimi rozdíl a s čím nám pomáhají? Na tyto otázky Vám odpoví článek níže.

Snad každý z nás má svůj amulet či talisman, který si v případě krize úzkostlivě drží a spoléhá na jeho spásné účinky. Někomu amulety a talismany pomáhají a jiní na ně nevěří. Co nás na nich tak fascinuje a proč jim někteří nevěří?

Talismany a amulety

Pojmy talisman a amulet jsou známy téměř všem, avšak jaký je mezi nimi rozdíl a k čemu slouží, ví jen málokdo. Proto si níže popíšeme, jaké jsou mezi nimi rozdíly, a pravdou je, že i když si je lidé pletou, má každý z nich jiný účinek. Jejich nošení bychom neměli podceňovat a chceme-li, aby byly účinné je potřeba v ně věřit, avšak ne bezhlavě.

Co je talisman a k čemu slouží?

Slovo talisman původně pochází z arabského slova a jedná se o uměle vyrobený předmět, který má svému držiteli přinést štěstí. Mnozí lidé věří, že je to nejúčinnější nástroj k obraně proti magii a používá se k různým druhům rituálů. Nejvíce účinný je hlavně talisman, který si člověk vyrobí sobě sám. Nosí se buďto na oděvu nebo přímo na těle.

Jaké má talisman podoby?

Talismany měly od pradávna různé podoby. Talismanem může být prsten, rybí šupina, jetelový čtyřlístek. Základem talismanu jsou symbolické obrazce jako had, orel, pěticípá hvězda, meč, hůl, lví hlava atd.

Co je amulet a jaký je jeho účinek?

Amuletem je myšlen předmět, mající magickou sílu, která člověka, který jej nosí, chrání. Nošení amuletů je podmíněno tím, že v něj člověk, který ho vlastní, věří. Jen samotná víra však podmínkou není. Účinky amuletů jsou podmíněny tím, že jej nosíme u sebe neustále. Nejrozšířenějším druhem amuletů jsou křížky, které nosí křesťané.

Jak amulet vypadá?

Amulet může být předmět či grafický znak nebo také symbol, který svého nositele brání před škodlivými a nepříznivými vlivy. Tyto grafické znaky a symboly jsou obsaženy v předmětech, které za amulety považujeme. Amulet může být také melodie či rytmus, čímž se od talismanu velmi liší.

Jaký je rozdíl mezi amuletem a talismanem?

Rozdíl v tom, zda se jedná o amulet či talisman, je, že talisman přitahuje dobré vlivy a amulet svého nositele chrání před zlými vlivy. Aby amulet a talisman účinkovaly, musí lidé, kteří je nosí v každého z nich věřit.

Může být amulet zároveň talismanem?

Odpověď na tento dotaz je jednoznačná. Lidové tradice dovolují fakt, že mohou být některé předměty brány jako talismany a zároveň jako amulety. Těmito předměty jsou kupříkladu podkova či provaz z oběšence atd.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20703 (skvela-zabava.cz#9910)


Přidat komentář