Déja Vu

Déja Vu nám důvěrně něco připomíná, něco, co jsme již zažili. Pro mnohé je to dávná krásná vzpomínka, pro jiné jen slovní obrat. Co je však správně? Co tento výraz opravdu znamená?

Co je to Déja Vu?

Jde o sen nebo o přání? Těžko říci. Každý se k tomu staví jinak. Každý věří v něco jiného. Přestože Déja Vu zažilo mnoho lidí, nikdo ho dosud plně nepochopil. Odhaduje se, že dokonce 60 až 70 procent lidí potkalo Déja Vu alespoň jednou za život. V momentě, kdy se vám takový zážitek přihodí, se vás některý z vašich smyslů, zrak, sluch, čich nebo chuť, bude snažit přesvědčit o tom, že jste takovou věc už prožili, i když vy sami víte, že se to nikdy opravdu nestalo.

Druhy Déja Vu

Přestože** vědci** nabídli celou řadu** hypotéz**, dosud se žádná z nich nepotvrdila ani nijak prakticky neprokázala. A Déja Vu nepatří ani do oblasti věštění. Nemá nic společného s předvídavostí, jasnozřivostí ani předtuchou. Jde o něco zcela jiného. Z širokého hlediska lze Déja Vu rozdělit na kategorie asociativní Déja Vu a biologické Déja Vu.

Asociativní Déja Vu

Objevuje se častěji. Je to druh Déja Vu, které používá zdravé individuální zkušenosti. Na základě této zkušenosti může člověk slyšet, vidět, cítit, anebo se dotýkat něčeho, co v něm může vyvolat vzpomínky. Tyto vzpomínky jsou spojené s něčím, co jsme zažili někdy dříve v minulosti. Vědci věří, že je tento druh Déja Vu svázán s centrem paměti v mozku.

Biologické Déja Vu

Tato příhoda se stává těm, kteří trpí epilepsií.Tito lidé mívají pocit prožitku, který se stal před záchvatem. Déja Vu tohoto typu je často popisováno jako velmi intenzivní až opravdové.

Déja Vu a parapsychologie

Přestože zážitek Déja Vu není většině lidí neznámý, jen málokdo má představu o tom, kde hledat původ a význam tohoto jevu. A právě proto se různí teoretici zabývají vynalézáním různých výkladů. Parapsychologové tak nabízejí vysvětlení v minulých životech a smutku po nich. Tvrdí, že Déja Vu je vlastně smutkem po minulém životě a vzniká v důsledku reinkarnace, nebo bývá vyvoláváno telepatií, popřípadě astrální projekcí.

Déja Vu a Sigmund Freud

Ve svém Výkladu snů uvádí, že zážitek Déja Vu ve snu symbolizuje genitálie matky snícího jedince. Důvodem je, že prokazatelně není žádné jiné místo, o němž je možné se stejným přesvědčením tvrdit, že tam člověk už někdy předtím byl.

Déja Vu a současná psychologie

Někteří současní psychologové uvádějí, že Déja Vu pochází z nějakého dříve prožitého snu. Podle této teorie, se sen, který se člověku kdysi zdál, vybaví přesně v okamžiku, kdy děj prožívaný v bdělém stavu zapadá do situace prožité ve snu. Bohužel, člověk, právě prožívající Déja Vu si není schopen dát do souvislosti dřívější sen a současný prožitek. Poněvadž nejde tato teorie spolehlivě prokázat, jeví se jako neužitečná. Avšak jeden psychoterapeut se zabýval výzkumem právě Déja Vu a zjistil, že Déja Vu nezažil žádný z jeho pacientů, kterým se nezdají sny.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20710 (skvela-zabava.cz#10009)


Přidat komentář