Výroba halloweenské dýně

Blíží se 31. říjen, cože je den, kdy ve Spojených státech amerických slaví svátek Halloween. U nás v Česku sice slavení tohoto svátku tak moc rozšířené není, ale hlavně u dětí se Halloween těší čím dál tím větší oblibě.

Pokud chcete svému dítku, které se v tomto tradičním svátku USA shlédlo, udělat radost a chcete mu na Halloween připravit nějakou pěknou dekoraci, zkuste mu vyrobit tradiční halloweenskou dýni, která je symbolem Halloweenu. A jak je to vlastně s tím „americkým“ svátkem. Byl k nám opravdu importován z USA?

Odkud pochází Halloween?

Halloween neboli svátek zemřelých, je svátek, který původně slavil národ Keltů. A protože Keltové kdysi obývali jihozápadní Asii a později ve starověku a středověku i střední, jižní a západní Evropu, není tak úplně pravda, že Halloween je americký svátek. Neví se přesně, kdy Keltové se slavením svátku zemřelých začali, ale jisté je to, že v Evropě tento svátek přetrval i na těch místech, kde Kelty později vystřídali Germáni, Slované nebo jiné národy. Důkazem toho jsou naše české Dušičky neboli vzpomínka na zesnulé, která se u nás slaví 2. listopadu. Přesto, že Dušičky jsou svátkem křesťanským, mají k původní keltské pohanské formě svátku zemřelých mnohem blíže, než Halloween.** Dnešní Halloween** je spíše zábava pro děti. Malé děti v USA se v noci z 31. října na 1. listopadu převlékají za duchy, strašidla a jiné nestvůry a chodí koledovat po domech, přičemž dospělí mají nepsanou povinnost obdarovat koledníky sladkostmi. Původní keltský svátek zemřelých měl mnohem hlubší podstatu. Keltové věřili, že v noci z 31. října na 1. listopadu přichází čas, kdy je hranice mezi světem živých a mrtvých nejtenčí v celém roce. Proto v tuto noc prováděli různé pohanské rituály. Světýlko, které známe jednak z hrobů našich zemřelých a pak také z vydlabaných dýní, mělo sloužit jako osvětlení pro duše mrtvých.

Odkud se vzal zvyk vydlabané dýně?

Stejně jako Halloween není tak úplně z Ameriky, tak i vydlabané dýně jsou produktem Evropanů, konkrétně Irů. Irové ve své vlasti vyráběli na svátek zemřelých obaly pro svíčky nebo žhavé uhlíky z řep, protože dýni na starém kontinentu neznali. Když irští imigranti v USA objevili dýni, zjistili, že se pro vydlabávání hodí daleko více než řepa. Postupem času od nich tento zvyk převzaly celé spojené státy a v dnešní době ho, zdá se, za svůj pomalu přijímáme i my.

Jak vyrobit halloweenskou dýni?

Na halloweenskou dýni budeme potřebovat ideálně velkou oranžovou, co nejvíce kulatou dýni, dále dlouhý ostrý nůž a lžící na dlabání. Nezapomeňme na hrnec, do kterého budeme vkládat vydlabaný obsah. Obličej, který budeme na dýni vyřezávat, si můžeme pro usnadnění na dýni** předkreslit**. Nejprve na vrcholu dýně vyřízneme víko. Abychom věděli, jak víko správně nasadit zpět, můžeme si při jeho řezání udělat jeden vyčuhující „zoubek“. Díky tomu nám pak bude víko přesně pasovat. Při řezání víka nedržme nůž kolmo k zemi ale v úhlu asi 45 stupňů, aby nám víko nepropadávalo do dýně. Ve víku by měla být také menší dírka jako komín pro svíčku. Poté vydlabeme vnitřek. Semínka si můžeme schovat jako zdravou pochoutku nebo osivo na příští rok a z vydlabané hmoty se dá za pomoci želírovacího cukru udělat moc dobrá marmeláda. Nožem pak v dýni vyřízneme obličej, vložíme zapálenou svíčku, nasadíme víko a halloweenská dýně je hotová.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20628 (skvela-zabava.cz#9944)


Přidat komentář