Jak na odlévání olova?

Lití olova patří k nejstarším vánočním tradicím. Ne však každý ví jak na to. Přitom jde o jednu ze zábavných a velmi zajímavých tradic. Hádání a čtení ze ztuhlých tvarů olova obohatí vánoční atmosféru a dodá jí tajemno.

Odkud lití olova vlastně pochází?

Traduje se, že tento zvyk pochází z keltského období. Vypráví se, že keltští druidové převzali tajemství věštění z odlévání olova přímo od veleknězů z bájemi opředené Atlantidy. Druidové lili olovo do magické vody a hádali, co budoucnost přinese. Tento zvyk se v nezměněné podobě uchovával po celá staletí. Dokonce se rozšířil až tak, že se olovo na Štědrý den lilo v každé rodině. Ústup tohoto zvyku začal až v období válek. Po obě světové války byl nedostatek olova a tak lidé od tohoto zvyku upouštěli. Někteří se snažili olovo nahradit rozpuštěným voskem, ale tvary byly jiné a tudíž i hádání nemělo své kouzlo. Dnes se k vánočním zvykům vrací zásluhou různých center, kam chodí lidé kreativně tvořit. O vánocích se zde nejen připravují vánoční ozdoby, dárky, ale zkoušejí se i vánoční zvyky.

Jak lít olovo?

Připravte si** mísu se studenou vodou** a** kousky olova** podle počtu osob. Na lití olova se hodí malá rybářská závaží. Malý kousek olova nebo rybářské závaží roztavte nejlépe v malé ocelové nádobě se silnějším dnem nebo v malém litinovém hrnci. Jakmile je olovo tekuté, vlijte ho naráz do studené vody a nechte asi pět minut chladnout. Při vlévání dejte pozor na oči. Olovo prská. Takto postupujte tolikrát, kolik osob chce věštbu vyzkoušet.

Jak věštit z olova?

Chladné olověné kousky vyjměte z vody a každý může vyzkoušet hádat, co ho v dalším roce potká. Tvar, struktura, zakřivení, to vše vypovídá o budoucnosti. Výklad věštby může být různý. Základem je položit olovu jasnou otázku. A pak pečlivě prohlédnout vzniklý tvar.

Co říkají jednotlivé tvary?

Buď je možné tvar olova přirovnat k nějaké věci, nebo můžeme posoudit povrch a zakřivení.

Význam podle zakřivení a povrchu

Hladký rovný povrch znamená spokojený a dlouhý život. Naopak povrch vlnitý nejasnosti, cestování i zmatky. Tvar půlkruhový značí rozchod, faleš či zradu. Uzavřený kruh zase získání peněz, dědictví. Oválný tvar věští lásku a sňatek.** Čtverec** harmonický, klidný život. Trojúhelníkový tvar úspěch v podnikání či práci. Kříž smrt v rodině. Mřížka vězení.** Hvězda** úspěšný život. Květina láska a štěstí. Strom velká životní cesta.

Význam podle přirovnání

Podoba anděla přinese hojnost, zdraví a štěstí.** Bludiště** věští problémy, které se velmi dobře vyřeší.** Boty** značí nevěru,** čert** přivádí přítele a pomoc, had pokušení, ale i moudrost. Hůl ukazuje na dlouhou cestu.** Hvězda** přináší štěstí po celý následující rok. Klíč odemyká tajemství, podkova přináší štěstí. Pták donese důležitou zprávu, růže naopak zradu, prase říká, že se budete mít dobře, želva věští moudrost a strom vzdělání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20652 (skvela-zabava.cz#10075)


Přidat komentář