Významná místa na Slovensku

Slovensko je z turistického hlediska velmi atraktivní zemí. Nabízí mnoho historických a kulturních památek prakticky na celém svém území. K tomu je ještě nutno zmínit krásnou horskou přírodu a termální lázně.

Slovensko

Slovensko patří k** nejvyhledávanějším cílům českých turistů**. Je to země kulturně nám blízká, s kterou nás pojí historické vazby. Navíc je Slovensko snadno dostupné všemi druhy dopravy a nenarazíme tu na jazykovou bariéru.

Bratislava - co zde najdeme

Hlavní město Bratislava se sice nemůže pochlubit tolika památkami jako Praha, ale rozhodně má turistům co nabídnout. Nachází se na jihozápadním Slovensku na soutoku Moravy s Dunajem v blízkosti rakouských a maďarských hranic. Do roku 1919 byla známa jako Prešporok. V současnosti zde žije 450 000 obyvatel. Většinu památek najdeme v historickém centru města. Bratislavský hrad se tyčí na plošině 85 metrů nad Dunajem. Původní stavba pochází z 10. století.  Ta roku 1811 do základů vyhořela a teprve v 50. a 60. letech minulého století byla zrekonstruována v barokním stylu. Další hrad ležící na území Bratislavy najdeme v Děvíně. Na soutoku Moravy s Dunajem to byla klíčová obranná stavba již za časů Velké Moravy. V centru města stojí za zmínku Michalská brána, která patří k nejstarším bratislavským budovám. Z  14. století pochází Stará radnice, ve které je dnes muzeum. Najdeme tu také několik barokních paláců. Ze sakrálních staveb tu turistu zaujme Konkatedrála svatého Martina, která sloužila jako místo korunovace uherských králů či** Františkánský kostel z 13. století**. Ten je nejstarší stavbou svého druhu v Bratislavě.

Trnava

44 km severovýchodně od Bratislavy leží Trnava. Tady objevíme stavbu městské věže, ze které se můžeme kochat pohledem na město a okolí. Ta slouží jako městské muzeum. V Trnavě se dochovaly zbytky opevnění. Jeho součástí je Bernolákova brána a dvě věže. Na Hlavní ulici jsou staré měšťanské domy. Nedaleko Trnavy se nacházejí největší slovenské lázně Piešťany. Léči se tady nemoci pohybových orgánů a nervové choroby.

Nitra - západ Slovenska

Západoslovenská Nitra se může pochlubit dlouhou historií. Ta sahá až do období Velké Moravy, kdy byla sídlem knížat Pribiny a Svatopluka. Nejcennější památkou Nitry je Nitriansky hrad vypínající se na skalním vápencovém vršku na úpatí Zoboru. Byl vystavěn v období zániku Velké Moravy. Jeho dnešní vzhled je ze 17. století, kdy byl naposled rekonstruován. Skládá se ze čtyř samostatných částí – katedrály, biskupského paláce, hospodářských budov a opevnění s jedinou vstupní branou. K ní vede kamenný most zdobený sochami světců a vázami z 18. století. Nad hospodářskou budovou v dolní části nádvoří se nachází kulatá věž. V Horním městě dále najdeme Velkoproboštský palác a několik měšťanských domů. V této části Nitry můžeme vidět klášter františkánů a kostel svatého Petra a Pavla. V Dolním městě v budově bývalých kasáren z 19. století je dnes městská tržnice. Dále se zde nachází bývalý mlýn Arpád a několik kostelů například Evangelický nebo svatého Jakuba. Trojpatrová budova Městského paláce z roku 1903 je na Štúrově ulici.

Trenčín - Perla Pováží

Trenčín je významným městem dolního Pováží. Leží jen 12 km od českých hranic. Ne nadarmo se mu přezdívá „Perla Pováží“.  I tady dominantu města tvoří hrad. Z původní rotundy se v období Velké Moravy stalo mohutné hradiště. Jeho centrem je Matúšova věž, ke které přiléhají gotické paláce – Matúšův, Ľudovítův a Barbořin. V objektu hradu se nachází také kaplička. Na nádvoří se zachovala Studna lásky. Z církevních staveb za návštěvu rozhodně stojí Farní kostel, který spojují s náměstím Farské schody. Z roku 1913 pochází trenčínská synagoga. Ve městě najdeme také městské opevnění. Jeho součástí byly dvě městské brány – Horní (Vodní) a Dolní (Turecká). Zatímco prvně zmiňovaná byla zbourána roku 1873, Dolní bránu dodnes najdeme v jižní části Mierového náměstí.

Žilina - centrum severního Slovenska

Na Váhu leží rovněž Žilina. Ta je centrem severního Slovenska. Historické památky města se soustřeďují na Mariánském náměstí a v přilehlých ulicích. Najdeme tu zachovalé arkády a podloubí. Na severní straně náměstí se dochovaly renesanční domy, které neshořely během četných požárů v 19. století. Z církevních staveb tady uvidíme Kostel svatého Pavla a jezuitský klášter. Rovněž okolí náměstí se může pochlubit mnoha zajímavými budovami. Na Horním Vale se nachází farský kostel Nejsvětější Trojice. Jeho součástí je zvonice – Burianova věž. Farská ulice spolu s Farskými schody je spojnicí náměstí s vlakovým nádražím a je jednou z hlavních žilinských obchodních tříd. Na okraji Žiliny je Budatínský zámek. Vznikl původně jako strážní hrad v 13. století. Nejstarší části stavby je válcovitá věž vysoká 20 m. Dnes je zámek sídlem Považského muzea se stálými expozicemi dějin, archeologie a drátenictví.

Banská Bystrica

Na středním Slovensku na řece Hron se nachází Banská Bystrica. Jak již sám název napovídá, město bylo ve středověku významným střediskem těžby surovin. Dobývalo se zde železo, stříbro a zlato. Za 2. světové války byla Banská Bystrica centrem Slovenského národního povstání. Tuto událost zde připomíná památník. Ze středověkých památek se město pyšní hradem a městskou radnicí.

Prešov

Prešov najdeme na řece Toryse v oblasti zvané Šariš. Ta leží na severovýchodním Slovensku. Je střediskem slovenské pravoslavné církve. Najdeme tu proto několik řeckokatolických církevních staveb. Nejznámější je biskupský palác. Původně městská nemocnice a chudobinec byly přestavěny na klášter, který roku 1671 připadl minoritům. Když bylo koncem 18. století přeneseno z Košic do Prešova sídlo řeckokatolického vikariátu, našlo právě zde své nové prostory. Svůj dnešní vzhled získala budova úpravami v půli 19. století. Průčelí bylo upraveno v klasicistickém duchu, nad hlavním vchodem byl umístěn velký trojúhelníkový štít a postavena velká kupole. K dalším řeckokatolickým stavbám ve městě patří katedrální chrám svatého Jana Křtitele. Z 18. století pochází zajímavá stavba paláce Klobušických.

Košice - druhé největší město Slovesnka

Druhým největším městem Slovenska jsou Košice. Rozkládají se na řece Hornád nedaleko jeho soutoku s Torysou. Historické jádro města je největší slovenskou památkovou rezervací. Dodnes se zachovaly části městských hradeb, které lze spatřit například na ulicích Čajkovského a Hrnčiarské. Mezi nejvýznamnější košické stavby řadíme Dóm svaté Alžběty. Ten byl vystavěn na místě vyhořelého farního kostela v gotickém stylu. V Košicích rovněž najdeme Biskupský palác, v němž je umístěna obrazová galérie s obrazy velkých biskupů košické diecéze. Východoslovenská galérie sídlí v Župním domě – reprezentativní barokně – klasicistické palácové stavbě. Město má krásné okolí, kam se dostaneme úzkorozchodnou železnicí.

Přírodní zajímavosti Slovenska

Slovenská republika však kromě historických a kulturních památek nabízí návštěvníkům mnoho přírodních zajímavostí. Na jejím území najdeme překrásné hory, vodní nádrže vhodné ke koupání nebo rezervace vzácných druhů ptactva či jiných zvířat. Turisté mohou využít skiparky v horských oblastech nebo aquaparky. Na Slovensku se také nachází mnoho lázní, zejména v jižní geotermální oblasti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20563 (skvela-zabava.cz#10096)


Diskuze a zkušenosti

Anonym | 20.11.2012 10:17
Re: Významná místa na Slovensku je to hezkeeeeeeeeee


Přidat komentář