Třeboň a její historie

Město Třeboň je místem, kde je velká spousta památek na jednom místě. Toužíte-li za jeden den navštívit mnoho památek a nechce se Vám neustále cestovat, měli byste navštívit město Třeboň, které Vám to umožní.

Řekne-li někdo jméno Třeboň, vybaví se nám rybníky a kapři. Pravdou však je, že Třeboň, to je také město s dlouholetou historií. Je smutné, že město jako takové, až tak známé není. Měli bychom si tedy o Třeboni něco málo povědět.

Město Třeboň

Město Třeboň je dokonalou ukázkou toho, že žijí-li v něm dobří lidé, stane se i z malého města město lázeňské. Třeboň se skládá z několika místních částí, kterými jsou Branná, Břilice, Přeseka a Stará Hlína. Spojíme-li všechny tyto části v jednu, vznikne nám dokonalé město s úžasnými lázněmi Aurora s.r.o., které jsou v naší zemi vyhlášené a byly označeny návštěvníky Lázeňského festivalu v Karlových Varech nejlepší lázeňskou společností roku 2011.

Historie města Třeboň

Město Třeboň vzniklo zhruba v polovině 12. století a jeho první podoba, byla malá osada či dvorec. Teprve až v roce 1366 se stali vlastníky bratři z Rožmberka a teprve tehdy dostalo toto město bohatství. Až koncem 14. Století bylo město opravdovým městem se zděnými hradbami a příkopem. Dále si pak Třeboň žila svým nesnadným životem a druhá světová válka byla pro něj obzvlášť krutá. Po válce se město zvedlo a dostal se zde také první větší průmysl a v roce 1960 dostalo město Třeboň** lázeňský institut**.

Památky Třeboně

Mluvíme-li o památkách, které jsou v Třeboni, je potřeba říci, že těch je zde velká spousta. Obecně lze říci, že Třeboň je jednou velkou památkovou rezervací, což se samozřejmě nadneseným pojmem. Nalezneme zde Radnici, Zámek, Pivovar, Mariánský sloup, Budějovickou bránu, Hradeckou bránu, Novohradskou bránu, Svinenskou bránu,** Schwarzenberskou hrobku** a v neposlední řadě také bývalý augustiniánský klášter.

Radnice v Třeboni

Je nejvýznamnějším objektem celého náměstí a vznikla v roce 1562, kdy vznikla ze dvou domů, které poté Vlach Jakub Combell přestavěl na radnici. Dalším člověkem, který se na podobě radnice podílel, byl císař Ferdinand III., který zajistil, že k ní byla přistavená věž, hodiny a dále byla zhotovená cibulová střecha s lucernou. Od roku 1819 má radnice také druhé patro.

Zámek v Třeboni

K jihozápadní části historického centra města Třeboně neodmyslitelně patří také honosný renesanční zámek. Ještě před tím, než zde byl tento zámek postaven, stával na jeho místě panský dvorec, který byl poté změněn na tvrz, a ta byla později přestavěna na kamenný hrádek. Teprve v roce 1562 zde byl po devastujícím požáru postaven tento honosný renesanční zámek.

Pivovar v Třeboni

Opravdovým skvostem, který do Třeboně přivedou návštěvníky především mužského pohlaví, je pivovar, který se skládá z několika honosných budov, pocházejících z velké části z 19. století. Průčelí tohoto pivovaru dotváří východní stranu Trocnovského náměstí. Zajímavostí však je, že v minulosti byla právě v těchto místech zbrojnice. A, jaké že pivo se zde vaří? Znalci jistě ví, že je to pivo Regent, které ke své výrobě využívá pouze čistě přírodních surovin.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20541 (skvela-zabava.cz#9961)


Přidat komentář