Skanzeny v Čechách a na Moravě

Život na vesnicích nebyl v minulosti nijak lehký. Poznat, jak se tehdy bydlelo, můžeme v muzeích v přírodě. Tyto skanzeny shromažďují sbírky architektury blízkého či vzdálenějšího okolí. Najdeme je v mnohých koutech naší vlasti.

Co je skanzen

Skanzen je muzeum pod širým nebem. Návštěvník v něm najde** ukázky lidových staveb**. První skanzeny vznikaly Ve Skandinávii. Roku 1881 král Oskar II. založil muzeum v Kristianii (dnešní Oslo). O 10 let později Artur Hazelius ve snaze ukázat život před industrializací z různých částí Švédska otevírá skanzen na ostrově Djurgården ve švédském Stockholmu. Tam bylo přivezeno po částech 150 domů z různých částí Švédska a jeden dokonce z Norska. Ty byly ve Stockholmu znovu sestaveny do původního stavu. Proto v tomto skanzenu najdeme většinou originální stavby. Pouze tři budovy jsou věrné kopie. Stockholmský skanzen byl původně součástí Severského muzea, ale od roku 1963 působí samostatně. Jeho budovy jsou však i nadále muzejním majetkem. Součástí skanzenu je i replika města z 19. století, kde se konají ukázky dobových řemesel a zoologický zahrada s mnoha druhy převážně severských zvířat.

Historie skanzenů v České republice

českých zemích tradice** skanzenů** spadají také již na konec 19. století. V souvislosti s Jubilejní výstavou pořádanou roku 1891, byla veřejnosti prezentována expozice lidové stavitelství nazvaná Česká vesnice. Organizátoři chtěli stavby zachovat jako muzeum v přírodě. To se jim však nepodařilo, protože většina staveb byla napadena dřevomorkou. Během Národopisné výstavy českoslovanské se roku 1895 v Praze představily všechny oblasti. Přivezly sbírkové předměty a kroje. Centrem expozice byla výstavní dědina. Po jejím ukončení se některé předměty staly součástí sbírek Národního muzea, jiné pak obohatily regionální muzea. Dnešní skanzeny lze rozdělit na tři druhy. Celonárodní muzea v přírodě obsahují sbírky z různých částí daného státu. U nás takový skanzen nemáme, příkladem může být již zmíněný stockholmský. Regionální muzea se zaměřují na jednu oblast. Ty můžeme najít v Přerově nad Labem nebo Rožnově pod Radhoštěm. Pouze na jeden konkrétní objekt se specializují lokální muzea. To je třeba Dlaskův statek v Dolankách u Turnova.

Valašské muzeum v přírodě

Rožnově pod Radhoštěm se nachází** Valašské muzeum v přírodě.** O jeho vznik se zasloužili bratři Jaroňkové. Starší z nich Bohumír navštívil Národopisnou výstavu českoslovanskou, kde jej zaujala skupina lidových staveb z Valašska. Zúčastnil se také mileniální výstavy v Budapešti, jejíž součástí byl soubor staveb z celého tehdejšího Uherska. Jeho bratr Alois navštívil muzeum v přírodě v dánském Århusu a skanzen ve Stockholmu. Roku 1911 vzniká v Rožnově muzejní spolek a o dva roky později je předložen první projekt muzea. Letopočet 1925 byl nazýván Valašský rok. Tehdy se konal první valašský kulturní festival. Bratří Jaroňkové využili této příležitosti a prosadili si, že tato akce se již konala v areálu nově vzniklého muzea v přírodě. V čase slavnosti tam byly k vidění dva velké domy z náměstí, radnice a měšťanský Billův dům. Později k nim přibyla ještě Vaškova hospoda, kopie fojtství z Velkých Karlovic a dřevěný kostel. Tak vzniklo dnešní Dřevěné městečko.

V 50. letech minulého století vzniká projekt Valašské dědiny. Díky němu bylo na rožnovské pasece zvané Stráň postaveno 40 typických vesnických objektů. Mlýnská dolina, která byla zpřístupněna roku 1982, se zaměřuje na tehdejší technologie mlynářských, valchařských, hamernických a pilařských prací. Součástí areálu Valašského muzea jsou také domácí zvířata – kráva, prase, kozy, králíci, slepice a husy. Najdeme tu také ovocné stromy a okrasné květiny. Během celého roku se zde konají akce tradičního folklóru, z nichž nejznámější jsou Rožnovské slavnosti a Valašský jarmark.

Polabské národopisné muzeum

Na Nymbursku můžeme najít** Polabské národopisné muzeum**. To sídlí v** Přerově nad Labem**. Již roku 1900 majitel místního panství rakouský arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský koupil staročeskou chalupu, ve které vybudoval expozici o životě v Polabí. Na ní navázalo roku 1967 Polabské muzeum, které zde založilo skanzen místní lidové architektury. Dnes se tu nachází celkem 30 objektů – chalupy, špejchary a jiné roubené stavby a lidové památky.

Muzeum ve Strážnici

Architektuře jihovýchodní Moravy se věnuje muzeum ve Strážnici. I když první plány na vybudování národopisné expozice v přírodě jsou datovány do počátku minulého století, samotná výstavba započala teprve v roce 1971 tak, aby o osm let později byly zpřístupněny první areály. Dnes tady lze najít** původní stavby moravské Kopanice, luhačovického Zálesí a slováckého Horňácka a Dolňácka**. Najdeme tady také areály věnované technickým a vinohradnickým stavbám a lučnímu hospodářství. V prostorách skanzenu se každoročně konají Strážnické slavnosti. Tento mezinárodní folklórní festival se koná po celém městě včetně zámeckého parku.

Muzeum lidových staveb v Kouřimi

V středočeské** Kouřimi** najdeme Muzeum lidových staveb. Během výstavby přehrady Želivka, mělo být zbouráno mnoho hodnotných staveb. Nakonec bylo rozhodnuto, že nejcennější z nich byly přemístěny do nově otevřeného skanzenu v Kouřimi. Ten byl otevřen roku 1972. Obsahuje také zajímavé budovy z Benešova, Kutné Hory, Havlíčkova Brodu, Rakovníka, Jičína a Semil.

Podorlický skanzen

Lidovou architekturu Královéhradecka můžeme obdivovat v** Podorlickém skanzenu v Krňovicích**. Ač se jedná o relativně mladé muzeum (založeno bylo roku 2002), najdeme tu zajímavé stavby. Mezi ně patří zvonička z Orlických hor, polabský statek, špejchar ze Sezemic a Prasku, stodola z Klášterce nad Orlicí, kočárovna, sušárna ze Semechnic nebo škola ze Všetar.

Skanzen Chanovice

V šumavské obci Chanovice najdeme zámek a taktéž skanzen. V něm je umístěna roubená kolna, špejchar, stodola, obytná chalupa, sušárna ovoce a sroubek.

Skanzen lidové architektury Zubrnice

Architektuře Českého středohoří je věnována expozice ve skanzenu lidové architektury v Zubrnici. Ta se nachází 10 km od Ústí nad Labem. U místního kostela se zachovalo několik roubených staveb. Z jiných míst byly přeneseny mlýn a špejchar.

Hanácký skanzen

Hanácký skanzen najdeme v Příkazech u Olomouce. V historickém jádru této obce jsou k vidění hanácké grunty s okapově orientovanými domy a kolmo navazujícími hospodářskými křídly. K nejvýznamnějším stavbám v oblasti Hané patří domy se žudry. Najdeme tu také špaletovou stodolu a roubená, hliněná a cihlová stavení pocházející z období od 17. do 19. století.

Skanzen Vysoký Chlumec

Skanzen ve Vysokém Chlumci je muzeem vesnických staveb středního Povltaví. Najdeme jej v údolí potoka pod stejnojmenným hradem. Za prohlédnutí zde stojí jak zemědělská stavení, tak technické a sakrální stavby pocházející z 18. – 20. století.

Dlaskův statek

Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova je jednou z nejzachovalejších roubených staveb tohoto druhu v Pojizeří. Pochází z roku 1716, kdy vznikl jako svobodnická usedlost. Dnes zde můžeme najít roubený špejchar a sochu Panny Marie.

Proč navštívit skanzen?

Památky lidové architektury můžeme najít prakticky po celé České republice. Někde jsou součástí sbírek skanzenů, jinde stojí osamoceně. Tato muzea v přírodě mají často doprovodné programy zaměřené na přiblížení tehdejšího života. Díky nim se seznámíme s tehdejšími řemesly, kuchyní nebo tradicemi.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20566 (skvela-zabava.cz#10115)


Přidat komentář