Památky v Kroměříži

Navštívili jste už Kroměříž? Toto místo je velmi malebné a nabízí řadu vyžití. Zejména, pokud jste milovníky památek, tak vás toto moravské město okouzlí. Pojďte jej více poznat.

Víte, jak se říká Kroměříži? Hanácké Athény. Svoji pestrostí a zachovalými objekty totiž patří mezi historická místa, kde na vás dýchá atmosféra dob dávných. Protože je již od 17. století kulturním centrem Hané, tak si Kroměříž nese právě tuto přezdívku. Co do polohopisu, je Kroměříž okresní město ve Zlínském kraji s necelými 30 000 obyvateli. Od roku 1998 jsou jeho součásti zapsané i na seznamu** světového kulturního dědictví UNESCO**.

Kroměříž – památky

Nosností celého místa je centrum, které je právem nazýváno historické. Zde najdete Velké náměstí s podloubím a dominantou je Arcibiskupský zámek. Zde se jedná právě o památky na listině UNESCO, kdy ještě se dvěma zahradami (Květná zahrada a Podzámecká zahrada) jsou na této čestné dokumentaci. Jiné objekty ale rovněž stojí za podívání. Týká se to zejména církevních staveb jako je třeba kostel sv. Mořice, kostel sv. Jana Křtitele a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Dále to pak je kaple svatého Kříže, biskupská mincovna arcibiskupské vinné sklepy či Mlýnská brána, Muzeum Kroměřížska a nebo Galerie Artuš. Každé z těchto míst má svá specifika a kouzlo, které poodkryjete vstupem do daných prostor. Kroměřížské památky mají tu ojedinělost, že zde nasáváte snad ještě více tamní atmosféry, která evokuje zaměření objektu.

Kroměříž – akce

Toto místo se honosí velkým počtem pořádaných akcí vzhledem k velikosti místa. Najdete zde vyžití jak hudební, tak i divadelní nebo výtvarné. Kroměříž navštěvuje řada umělců z různých žánrů a konají se zde projekty, které byste zde třeba ani nečekali. Pokud se vydáte do Kroměříže, tak si můžete být jisti, že něco z tohoto typu akcí, vás zaujme.

Kroměříž - doprava

Do** Kroměříže** se můžete dostat vlakem, kdy trať je navázána na Hulín a Kojetín. Co se týká automobilového spojení nebo autobusů, tak zde funguje komunikace bez problémů, časem se uvažuje o napojení na dálnici.

Proč Hanácké Atény?

Už jsme zmínili onu kulturní jedinečnost. Kroměříž je centrem uměleckého dění, proto zde najdete i řadu škol, které se zabývají rozličnými směry (všeobecné, odborné, pedagogické a umělecké školy). Opět na velikost města je to jedinečné. Za zmínku pak stojí, že Kroměříž byla vyhlášena nejkrásnějším historickým městem České republiky v roce 1997, čemuž pomohly všechny zmíněné divy tohoto místa.

Podívejte se do malebného kraje Kroměříže, která vás okouzlí zejména historií. Ovšem za zmínku stojí i vkusně provedené zahrady, kdy vás okouzlí malebná příroda. Poznejte zákoutí tohoto místa, které je spjato s četnými uměleckými aktivitami, což dokazuje i výběr akcí, které se zde pořádají. Určitě na nějakou narazíte užijete si ji.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20549 (skvela-zabava.cz#9984)


Přidat komentář