Muzeum vojenství

Máte rádi letadla, tanky, kulomety nebo jakoukoliv jinou vojenskou techniku? Zajímá vás historie válek a jednotlivých bitev? Pak vám poradíme, kde najdete muzea věnující se historii válečných konfliktů, dějinám armády a vojenské technice.

V Česku se nachází několik vojenských muzeí. Představíme si ty nejvýznamnější.

Armádní muzeum na Žižkově

Armádní muzeum se nachází v pražské čtvrti Žižkov v budovách Památníku národního osvobození. Expozice muzea je věnována první světové válce a politickým i vojenským akcím, které umožnily vznik samostatného Československa. Další část muzejní expozice se zabývá tzv. první republikou, tedy obdobím mezi světovými válkami a ozbrojeným silám tehdejší československé armády. Poslední část armádního muzea je věnována** druhé světové válce**. Muzeum se zaměřuje také na protikomunistický odboj. V armádním muzeu najdeme mimo jiné zbraně, armádní uniformy, prapory, řády, vyznamenání a rovněž informace o předních představitelích československé armády. Vstup do muzea je zdarma.

Vojenské technické muzeum v Lešanech

Vojenské technické muzeum se nachází nedaleko obce Lešany v bývalých dělostřeleckých kasárnách. Expozice muzea je tvořena více než 700 kusy armádní techniky. Najdeme zde tanky, kanóny, obrněná vozidla, motocykly, raketovou techniku, ženijní prostředky atp. Sbírka vojenské techniky je tak rozsáhlá, že se nevlezla ani do devíti hal, takže část exponátů se nachází pod přístřešky nebo na volném prostranství. Vstup do muzea je zdarma.

Letecké muzeum v Kbelích

Letecké muzeum najdeme v areálu historického vojenského letiště v** Praze-Kbelích**. Ve sbírce muzea se nachází téměř 300 letadel, z nichž některá jsou stále provozuschopná. Kromě letadel zde najdeme i leteckou výzbroj a výstroj.

Armádní muzeum, vojenské technické muzeum a letecké muzeum patří mezi muzea spravovaná státní institucí, která se jmenuje Vojenský historický ústav Praha. Vstup do těchto muzeí je bezplatný.

Army park v Ořechově u Brna

V** army parku v Ořechově u Brna** najdeme muzeum, jehož expozice se věnuje vojenské technice z let 1945 až 2003. Některé stroje jsou funkční a jsou prezentovány v akci. Kromě strojů si lze prohlédnout uniformy, prostředky protichemické a protiradiační ochrany a jiné drobné exponáty. Součástí muzea jsou rovněž podzemní vojenské objekty, například velitelský podzemní bunkr. Kromě návštěvy muzea si můžete v army parku vyzkoušet třeba střelbu z pravého samopalu, dále z praku, kuše, luku, vzduchovky, airsoftové nebo paintballové zbraně. Někdy je možné svést se i v obrněném transportéru nebo si vyzkoušet přístroj na hledání min.

Military muzeum generála Sergěje Jana Ingra ve Vlkoši

Toto muzeum se věnuje vlkošskému rodákovi, generálu S. J. Ingrovi. Další expozice muzea zachycuje průběh druhé světové války a holocaustu a dále osudy vojáků i civilistů za druhé světové války pocházejících z Vlkoše a okolí. Kromě toho muzeum organizuje přednášky, pietní akty a branné dny.

Protože byla naše země po mnoho desetiletí součástí společného státu Čechů a Slováků, je historie českého vojenství úzce propojena se slovenským vojenstvím. Případným zájemcům tak ještě můžeme doporučit návštěvu nejvýznamnějších slovenských muzeí vojenství ve městech** Piešťany a Svidník**.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20554 (skvela-zabava.cz#10025)


Přidat komentář