Lanová centra

V lanových centrech si přijde každý na své, ať už děti, jednotlivci, rodiny nebo celé týmy. V lanovém centru zažijete současně zábavu a notnou dávku adrenalinu. Návštěva lanového centra je i skvělou akcí pro pracovní týmy. Dojde ke sblížení kolektivu.

Co naplat, většina dnů v týdnu je pro celou řadu z nás naprostým stereotypem. Ráno vstaneme a po osobní hygieně, připravení svačiny, vypravení dětí do školky, školy, jedeme do práce. V odpoledních a večerních hodinách se vracíme domů. Předtím ještě zajdeme pro čerstvé pečivo, vyzvedneme děti ze školky, družiny a jdeme domů, kde nás čeká druhá směna. Drobně poklidíme, připravíme večeři, dohlídneme na děti, které dělají úkoly, pohrajeme si s nimi a je pomalu čas na spánek, či si ještě zabrouzdáme na internetu, shlédneme film, začteme do knihy. A takto plyne jeden všední den za druhým.

A o víkendu? Ruku na srdce, nevěnujete příliš hodně času velkým týdenním nákupům, úklidem a sledováním televizních pořadů, filmů apod.? Na zábavu, jako takovou buď již nezbývá čas nebo síla a chuť.

Možná je tak trochu problém i v tom, že nechceme vyjet ze zajetých kolejí a vstoupit do neznáma. Ovšem, život se užít a ne jen prožít. I když se to zdá jako klišé, je to skutečně tak. Život je tak krátký a uteče ani se nenadějete. Alespoň někdy udělejte něco bláznivého. Co tedy třeba navštívit některé z lanových center.

Atrakce, které můžete vyzkoušet v lanových centrech

Co vůbec můžete spatřit a vyzkoušet v lanových centrech? Samozřejmě, že název napovídá, o jaký druh zábavy nejspíš půjde. Vyrazíte-li do** lanového centra**, pak čekejte lanovou dráhu, která bude tvořena spoustou lan, ale také vysokými dřevěnými kůly, mosty, mostky jen z lan a prken, skoky a mnoho dalších překážek, které je zapotřebí zdolat, než se dostanete k cíli.

Jednotlivá lanová centra se liší nejen co do délky lanových drah, ale také co do počtu, nabídky a obtížnosti jednotlivých překážek.

Typy překážek, které Vás čekají

Pojďme si přiblížit některé z překážek, se kterými se můžete v lanových centrech setkat. Alespoň teoreticky tak budete připraveni. Realita samozřejmě bývá značně odlišná od teorie, ale budete minimálně o krok vpřed před ostatními, kteří jdou do lanového centra naprosto nepřipraveni. A jak se říká „štěstí přeje připraveným“. A tak, pokud jdete soutěžit, a jak jinak než na čas, může Vám to pomoci.

Ručkovaná překážka

Již název napovídá, že se jedná o překážku, kde bude stěžejní, jakou sílu máte v pažích. Takže, chcete-li být připraveni, pak začněte posilovat, třeba s naplněnými lahvemi na vodu.

Přechod klády

Zde bude záležet, jak jste na tom s rovnováhou. Takže, určitě není vhodné se vypravit na překážku, když budete posilněni alkoholovým nápojem. Sami o sobě byste se motali, a teď si vezměte, že byste měli vstoupit na kládu. Ten, komu není cizí film Hříšný tanec, si může představit, co ho čeká.

Provazový žebřík

Překážka, která by nikomu nemusela být neznámá, v případě, že se účastnil jako dítko dobrodružství ve volné přírodě, či si s kamarády postavil domeček vysoko na stromu a k němu se dostával právě za pomoci provazového žebříku. Co se týká provazového žebříku, tak zde bude záležet na Vaší šikovnosti. Čím rychleji překonáte překážku, tím větší náskok budete mít před ostatními u dalších překážek.

Slaňování

Další z překážek, které by nemuseli být velkou neznámou. Slaňování je oblíbenou aktivitou u různých teambuildingových akcí.

Tarzanův skok

A určitě bychom měli také zmínit překážku zvanou Tarzanový skok. I v tomto případě je celkem nasnadě si představit, co Vás čeká. Můžete si totiž zahrát na skutečného pána lesa. A přidáte-li k tomu známý povyk, pak bude efekt jedinečný. Hlavní je, abyste byli soustředěni a dokázali odhadnout vzdálenost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20539 (skvela-zabava.cz#9956)


Přidat komentář