Cykloturistické tratě na severu Moravy

Kolo se stává čím dál více populárním dopravním prostředkem. S postupným zlepšováním cyklistických komunikací se nám nabízí stále více možností ho využívat. Zatím bicykl využíváme hlavně k rekreačním účelům, ale v cizině je využíván i v běžném životě.

Cyklistika

Stále více občanů se věnuje aktivnímu odpočinku. Zabýváme se různými sportovními aktivitami. K jedné z nejrozšířenějších patří cyklistika. Ta se stala v poslední době součástí našeho dopravního systému. Na rozdíl od motorové dopravy neovlivňuje životní prostředí, nespotřebovává zdroje energie a je nehlučná. Jedná se zároveň o zdraví prospěšnou a finančně nenáročnou činnost.

Ostrava - cyklostezky

Cyklostezky v Ostravě by měly plnit jak dopravní, tak rekreační funkci. Ostravané velice málo využívají kolo k cestám do škol a zaměstnání. Hlavní příčinou je neexistence páteřní cyklistické komunikace spojující střed se sídlišti v jižní a západní části města. Mnohem větší oblibě se těší rekreační využití bicyklu. Tady je situace již lepší. Ostravské trasy se napojují na cyklostezky vedoucí do jiných míst Ostravska, Poodří a Opavska. Především v oblasti Poruby a Jižního Města je velký potenciál. Žije tady velké množství lidí a tyto čtvrtě se nacházejí na okraji města blízko atraktivních lokalit především na Hlučínsku a v Poodří. Tamní převážně rovinatý či jen mírně zvlněný charakter terénu je ideální pro cykloturistiku. Nejvíce jsou využívány trasy podél řek Opavice a Odry. Nabízejí pěkné přírodní scenérie v kombinaci s kulturními památkami v přilehlých obcích.

Často využívaná je i stezka vedoucí z ostravské části Poruba přes Hradec nad Moravicí do Vítkova. Krajina je zde více kopcovitá s častým střídáním rozsáhlejších lesních celků. V jižním směru se počítá s dostavbou trasy do Frýdku – Místku a tím usnadněním cesty do oblasti Beskyd.  Z Ostravy na východ průjezdnost ztěžují rozsáhlé průmyslové objekty a dopravní stavby. Cyklistické tratě jsou tady vedeny převážně po místních komunikacích. Městem také prochází dálková cyklotrasa číslo 5 nazvaná Jantarová cesta. Ta je součástí mezinárodní sítě Eurovelo. Využívá nebo kříži frekventované komunikace a také její značení je komplikované. Celkem Ostrava disponuje 200 km cyklistických cest. Jejich kvalita se však různí a proto se počítá s jejich opravou.

Plány na rozvoj cyklostezek

Město chce stav cyklostezek rozšířit o dalších 150 km. Již v loňském roce byla dokončena trasa vedoucí přes Vítkovice podél Výstavní ulice. Také se cyklisté dočkali nové komunikace v Plesné a Proskovicích. Opraveny byly povrchy na Slezské Ostravě, ve Staré Bělé, Třebovicích a Polance nad Odrou.  Počítá se s vybudováním nových tras rekreačního charakteru především u vodních toků. V rámci kompletace tzv. Greenways se plánuje nová stezka podél Ostravice od Hrabové až po soutok s Odrou. Dalším připravovaným projektem je nahrazení Jantarové cesty souvislým tahem v koridoru Odry od hranice olomouckého kraje do Polska.

Havířov - cyklostezky

V** Havířově** cyklistické stezky využívají účelové komunikace podél Lučiny. Připravuje se jejich rozšíření směrem na Těrlickou a Žermanickou přehradu.

Karviná - cyklostezky

Karviná má kombinované cyklostezky. Na nich se cyklisté pohybují spolu s chodci, kde mají svůj vyznačený pruh. Přes město vedou trasy euroregionu Těšínské Slezsko.

Český Těšín - cyklostezky

Cykloturistické trasy Beskydsko - karpatské magistrály procházejí Českým Těšínem. Ten je také výchozím bodem dálkové trasy do Jihlavy a několika kratších stezek v rámci euroregionu Těšínské Slezsko. Ty vedou nejen do okolních míst, ale lze se jimi dostat i do Polska a na Slovensko.

Frýdek – Místek

Ve Frýdku – Místku byla zrekonstruována stezka od hráze přehrady Olešná kolem aquaparku do města. Došlo také k napojení vlakového a autobusového nádraží na páteřní cyklotrasy a výstavby nové lávky pro cyklisty. Z města se můžete snadno dostat do Beskyd.

Opava - cyklostezky

V Opavě byl již dříve proveden odklon** cyklistických tras** z frekventovaných komunikací na cesty s nižším dopravním provozem. Ve městě byly zřízeny zvláštní pruhy pro kola nebo vybudovány přímo cyklostezky.

Nový Jičín - cyklostezky

Celá oblast Novojičínska je protkána sítí cyklostezek. Přes Nový Jičín vede Palackého stezka. Ta spojuje oblast Veřovických Beskyd, Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm s Poodřím a Oderskými vrchy.

Bruntál - cyklostezky

V Bruntále začíná cyklistická stezka Po stopách Bruntálska. Vede přes Moravskoslezský Kočov, Valšov a Novou Pláň na Mezinu. Jde o středně těžkou trasu se silnicemi s asfaltovým povrchem v kombinaci s lesními cestami. Její velká část prochází oblastí přehrady Slezská Harta.

Poodří - cyklostezky

Nejvhodnější cyklistickou trasou severní Moravy je** Poodří**. Trať vede podél řeky Odry v blízkosti přilehlých rybníků. Neklade vysoké nároky na cyklisty, neboť vede rovinatou krajinou.

Stará Ves nad Ondřejnicí

Z Ostravy se vydáme ve směru na Starou Ves nad Ondřejnicí. Kouzelná přírodní zákoutí lze spatřit hlavně v její části Košatka. Tu obdivoval již Petr Bezruč. Přímo v obci pak najdeme zámek z 16. století postavený v renesančním stylu. Ten je vyzdoben kamennými interiérovými portálky s grafitovou výzdobou. Na ní najdeme biblická zobrazení, obrázky z protitureckých bojů a portréty šlechticů. Ze stejného období pochází i místní kostel. Jedná se o jednolodní stavbu s pětibokým závěrem. Zajímavý je pozoruhodným prolínáním gotických a renesančních prvků. V kostele najdeme sochy neznámých kameníků například renesanční náhrobníky rodu Syrakovských.

Petřvaldík

Další zastávkou na této trase je Petřvaldík. V této malé obci stojí za zhlédnutí kaple svatého Antonína Paduánského.

Albrechtičky

Cyklostezka pak pokračuje přes vesničku Albrechtičky. Její dominantou je kostel svatého Mikuláše. Najdeme tady náhrobky hrabat z Vetterů. V dřevěnici z konce 19. století je umístěno muzeum. Nedaleko od obce leží přírodní rezervace Kotvice. Je to soustava rybníků s výskytem chráněných druhů bahenních a vodních rostlin, které poskytují místo k hnízdění vodnímu ptactvu.

Bartošovice

Následně se dostáváme do Bartošovic. Tady nejednoho turistu zaujme zámek pocházející z 15. století, kdy tady byla zbudována tvrz. Pozdějšími stavebními úpravami byla přestavěna na jednopatrový zámek, který doznal dalšího rozšíření v roce 1877. V prostorách zámku se dochovalo mnoho prvků interiérové výbavy z 19. století. Mezi ně patří především balustrádové zábradlí, dřevěné kazetové obklady a kazetové dveře. V zámecké knihovně najdeme mramorový krb. Dnes v zámku sídli informační centrum a muzeum. Objekt také poskytuje ubytování.

Kunín

Z Bartošovic se snadno dostaneme do Kunína. V této obci také nalezneme zámek náležící k nejkrásnějším stavbám svého druhu celé severní Moravy. Na místě původní tvrze hrabata z Harachu vybudovala na počátku 18. století malý venkovský zámek.  Stavba byla svěřena známému architektu von Hildebrandtovi, který byl autorem mnoha staveb v Rakousku jako například salcburský palác Mirabell. Ten také připomíná zahradní průčelí kunínského zámku. Hraběnka z Waldburg – Zeilu zde zřídila vzdělávací ústav – filantropium. V něm studovali chlapci i děvčata od 5 do 15 let. Ze známých osobností se tamní výuky účastnil kupříkladu František Palacký.

Výhody jízdy na kole

Jízda na kole je jedna z možností, jak poznat okolí svého bydliště a ještě udělat něco pro své zdraví. S přibývajícími cyklostezkami se na něm pohodlně můžeme dostat na většinu zajímavých míst.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20561 (skvela-zabava.cz#10092)


Přidat komentář