Co najdeme v Telči?

Telč - to je zastávka v pohádce. Malebné náměstí i nádherný zámek patří mezi architektonické skvosty, jejichž zásluhou bylo město Telč zapsáno v roce 1992 na seznam Světového kulturního dědictví Unesco.

Pohádkový Telč

Vysloví-li někdo název** města Telč**, vybaví se i těm méně znalým krásné starobylé a také pohádkové náměstí s měšťanskými domy se zachovalou fasádou, nádhernými štíty a dlouhými podloubími. Procházka v sluncem zalitém dni po náměstí, ale i po ostatních památkách Telče, jimž vévodí renesanční zámek, je opravdu nádherná. To je také důvod proč v nejedné pohádce či historickém filmu najdete telčské náměstí i zámek. Pro filmaře jsou tato místa velmi atraktivní. Své záběry do pohádek zde natáčel i režisér Jan Troška.

Historie Telče

Vůbec první zmínky o Telči se datují k roku 1207, kdy Telč byla ještě vsí. V roce 1278 byla vesnice přestavěna ve vodní tvrz Oldřichem z Hradce. Jeho rod se pak o Telč staral až do 17. století, kdy celý majetek zdědil Leopold hrabě Podstatský, Lichtenštejn. Tento lidumil se příkladně staral o své poddané a vůbec o lid Telče. Zřídil nedělní školu pro mládež a nadaci pro chudobné dívky. Podstatští žili v Telči až do roku 1945, kdy zámek přešel do rukou státu.

Historie zámku Telč

Původní pozdně románská stavba byla po požáru roku 1387 přestavěna na gotický hrad, který Zachariáš z Hradce nechal přestavět na pohodlné** renesanční sídlo**. Pro přestavbu využil služeb** italských architektů** Antonína Vlacha a Baldassara Magiho z Arogna. Právě z dob přestavby se dochovaly nádherné klenby s výjimečnou výzdobou od kameníka Leopolda Esterreichera ze Slavonic. Po celou dobu byl zámek velmi dobře udržovaný a tak si dnes můžete prohlédnout původní interiéry. V základním prohlídkovém okruhu můžete vidět honosné renesanční sály. Nádherný a velmi působivý je** Zlatý sál**, který prostupuje celým traktem severní části zámku. Vaší pozornosti by neměly uniknout mimořádně cenné řezby kazetových stropů. Líbit se vám určitě bude v Modrém, Divadelním nebo Rytířském sále, kde je opět unikátní výzdoba. Druhý okruh vás provede po obytných místnostech, které opravdu sloužily svému účelu až do roku 1945. Při procházce zámkem nezapomeňte nahlédnout do kaple Všech svatých, zámecké galerie s výstavou Hračky nestárnou, určitě si projděte zámecký park, kde najdete zajímavé druhy dovezených orchidejí a pak zámeckou zahradu, která vznikla na bývalém kolbišti v sedmdesátých letech 16. století a patří tak k nejstarším architektonickým zahradám v České republice.

Hrad Roštejn

Nedaleko Telče v lesích stojí za prohlídku velmi zachovalý hrad Roštejn. Tento hrad sloužil jako lovecké sídlo. Zajímavá je hradní gotická sedmiboká věž, která dosahuje 53 metrů. Výjimečnou sbírku najdete v komnatách hradu. Je jí erbovní sál, který čítá na sedm set erbů.

Krásný výhled

V blízkosti Telče na vrcholu Oslednice byla v roce 1898 vystavěna dřevěná** rozhledna**, jejíž výška byla 16 metrů. O výstavbu se postaral profesor telčské reálky Alois Kulhánek. Časem byla rozhledna přestavěna a dnes je z ní ocelová konstrukce, která má** 175 schodů** a vyhlídkový ochoz ve výšce 31 metrů. K rozhledně se dostanete po žluté značce přímo z náměstí Telče.

Památky Telče

Telč je nádherný a jeho návštěva stojí za to. Kromě zmíněných památek můžete ještě navštívit nejstarší muzeum na jihozápadní Moravě, které bylo založeno 1886 a dokumentuje život v Telči v průběhu staletí. Neměli byste vynechat ani na náměstí Zachariáše z Hradce Telčský dům, kde je stálá výstava historie a legend z Telče a okolí a Městskou galerii Hasičský dům. Na jižním okraji Telče můžete vidět Parní mlýn, který je zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Asi deset kilometrů od Telče je hrad** Štamberk**.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20545 (skvela-zabava.cz#9977)


Přidat komentář