Chráněná území na Šumavě

Jižní Čechy jsou velmi oblíbenou destinací naší republiky. Samotnou kapitolou je pak příroda šumavské oblasti. Co tam můžete navštívit a co by vám nemělo utéct? Uvidíte, v zimě i v létě.

Šumava je vůbec kapitolou sama pro sebe, protože je jedním z nejnavštěvovanějších míst. V létě zde najdete svěží přírodu, která je nepříliš tknutá člověkem, jelikož se zde nachází řada chráněných území, a také zde najdete místa, která jsou na seznamu UNESCO. V zimě je pak tato destinace vyhledávaná kvůli horám, kde je opět velká koncentrace sněhu a tím pádem i** lyžařského vyžití**.

Šumava – poloha

Celé pohoří a potažmo oblast Šumavy se táhne na hranicích Česka s Rakouskem a Německem. Šumava je 190 km dlouhá  a její terén tvoří jak hornaté útvary, tak i nížiny, kde se nachází jedinečná příroda.

Šumava – hory

Co se týká hor, tak tato oblast je vůbec jednou z nejstarších z Evropy, proto zde naleznete horniny předprvohorního až prvohorního období (ruly, migmatity, žuly, granulity, vápence atd.). Vyšší místa najdete v místech kolem Kašperských Hor, Volyně, Vimperka, Volar, Prachatic nebo Českého Krumlova.

Šumava – ledovcová jezera

Když zmiňujeme toto pohoří, tak nelze se vyhnout ledovcovým jezerům. To jsou místa, která vznikla díky hloubení zemského povrchu přímo samotným ledovcem. Ta šumavská se jmenují Plešné jezero, Roklanské jezero, Prášilské jezero, Velké Javorské jezero, Malé Javorské jezero, jezero Laka, Čertovo jezero a Černé jezero.

Šumava – chráněná území

Na Šumavě naleznete řadu míst, která jsou chráněná. Zdejší příroda je velmi zachovalá, proto zde najdete ojedinělou čistotu a také různé druhy fauny a flory, které díky speciální péči nevyhynuly. Například v místech Bavorského lesa jsou četně rozesety národní parky. Kdyby se poskládaly dohromady, tak tvoří asi 900 km² velkou plochu, což je jedno z největších míst národních parků v Evropě co do rozsahu.

První takto zřízené území vzniklo v roce 1963 a neslo název Chráněná krajinná oblast Šumava. Status národního parku má Šumava od roku 1991. Už o rok dříve se ale Šumava dostala na seznam UNESCO jako Biosférická rezervace. Co je zajímavostí? Šumava je také význačné ptačí území. Nyní můžete ovšem zaznamenat určité ekologické problémy, které jsou spojen s kůrovcovou kalamitou, kdy kůrovec ničí stromy.

Poznávejte více Českou republiku. Zejména na Šumavě vás okouzlí příroda, která je zaštítěna řadou organizací, které pomáhají udržovat ekologickou sféru tohoto místa. Odhalujte tyto kouty, které mají svá specifika, jež jinde nenajdete. Na Šumavě si můžete v létě užívat tepla, protože tyto jižní oblasti jsou známé svými vyššími stupni a naopak v zimě se zase budete radovat z hojnosti sněhu. Každý si najde své. Krásnou letní scenérii nebo naopak kouzelnou zimní krajinou s hornatým zátiším. Stačí i víkend, abyste načerpali sílu a energii z přírody.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20548 (skvela-zabava.cz#9983)


Přidat komentář