Bělorusko - zajímavosti, města, vízum

Na území Běloruska se nachází mnoho zajímavých míst. Na své si zde přijdou hlavně milovníci přírody. Země je lesnatá a vyskytují se tu jinde vzácní zivočichové. I z hlediska kulturních památek má země rozhodně co nabídnout.

Bělorusko je země ležící v západním prostoru bývalého Sovětského svazu. I když tato republika nepatří k Čechy hojně navštěvovaným místům, na jejím území se nachází krásná příroda a zajímavé historické památky.

Základní informace o Bělorusku

Bělorusko zaujímá rozlohu 207 600 km². Na severu hraničí s Lotyšskem a Litvou a na západě s Polskem. Jeho východním sousedem je Rusko a na jihu pak Ukrajina. Na běloruském území žije takřka deset miliónů lidí, z nichž více než 80 % tvoří Bělorusové. Z národnostních menšin jsou nejvýznamnější Rusové, Poláci a Ukrajinci. Úředním jazykem je ruština a běloruština. V západních oblastech země lidé mluví také polsky. Hlavním městem je Minsk. V současnosti v něm žije 1 800 000 obyvatel.

Vstup do Běloruska

Občané České republiky potřebují k vstupu do Běloruska vízum. To lze získat na běloruském konzulátu. Jeho vyřízení trvá ve standardním čase 8 dnů a u expresních žádostí 3 dny. Mezinárodnímu leteckému provozu slouží letiště v Minsku. To se nachází 37 km severovýchodně od města. Autobusy zajišťují spojení mezi letištěm a minským autobusovým nádražím. Bělorusko má také dobré železniční spojení, když vlaky jedoucí ze střední Evropy do Moskvy či jiných ruských měst přejíždí přes jeho území. Je třeba však počítat se zdržením na hranicích a to nejen kvůli celní a pasové kontrole, ale také v důsledku překládání vagónů. Běloruské železnice využívají jiný rozchod kolejnic než většina evropských zemí. Pokud se rozhodneme pro cestu automobilem, můžeme využít několik silničních hraničních přechodů. Největší je Terespol – Brest na hlavním tahu mezi Varšavou a Moskvou.

Praktické informace o Bělorusku

Bělorusko není pro českého turistu drahou zemí. Obzvlášť benzín a základní potraviny lze pořídit levněji než doma. Běloruská měna není moc stabilní, ale po devalvaci v roce 2011 se její kurz drží okolo 11 000 rublů za euro. To znamená, že běloruská tisícovka vyjde na 2,30 Kč. V oběhu jsou pouze bankovky. Ty jsou v nominálech 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 a 100 000 rublů, z nichž hodnoty do 100 rubů nejsou v praxi využívané.

Minsk

Běloruské hlavní město Minsk leží na řekách Svislač a Njamiha v centrální části země. Během druhé světové války bylo 80 % jeho budov zničeno. Přesto se ale zachovaly některé památky. Mezi ně patří například pravoslavný kostel svaté Marie Magdalény pocházející z poloviny 19. století. Ten najdeme u stanice metra Njamiha. Tam se také nachází kostel svatého Petra a Pavla, který je nejstarším ve městě. Sbírka moderního umění je umístěna v Paláci umění. Pokud chcete blíže poznat běloruské dějiny, vydejte se do Běloruského národního muzea historie a kultury.  5 km na sever od centra najdeme nádrž Minskoe more, která je oblíbená obyvateli města. Jsou zde bezplatné pláže a půjčovny šlapacích lodí a člunů.

Brest

Brest je pro mnohé návštěvníky vstupním místem do Běloruska. Najdeme jej na řece Bug přímo na polské hranici. Město má dlouhou historii, která sahá již do 11. století. V roce 1918 zde byla podepsána Brestlitevská mírová smlouva a tak ukončeny boje na východní frontě. V letech 1918 – 1939 byl Brest součástí Polska. Ve městě do 2. světové války žila početná židovská komunita. Ta se zde usazovala již od 17. století. Nejznámější památkou je v Brestu brestská pevnost.  Tento unikátní systém pevnostních objektů byl postaven na místě středověkého osídlení. Projekt navrhl ruský vojenský inženýr Dolovan roku 1799. Centrální zóna Citadela byla vystavěna na místě bývalého obchodního centra. Jižní volyňské opevnění vzniklo na místě brestského hradu.  Veřejné budovy a soukromá zástavba brestského kobrinského obvodu musely ustoupit severní části pevnosti.  U řeky Bug pak bylo vybudováno západní terespolské opevnění. Stavba probíhala v letech 1836 – 1842. Ve městě se také nachází zajímavé železniční muzeum.

Bělověžský prales

V** Bělorusku** se nachází také několik zajímavých** přírodních parků.** K nejznámějším z nich patří** Bělověžský prales**. Ten se nalézá mezi řekami Narewka a Hwoźna.  Bělorusko se o něj dělí se sousedním Polskem. Oblast zařazená na Seznam světového dědictví UNESCO má celkovou rozlohu 876 km². Původně byla celá oblast střední a východní Evropy pokryta hlubokými lesy. Ty se však dnes zachovaly jen na několika málo místech. Jedním z nich je právě Bělověžský prales. Ten byl až do 17. století neobydlený. Až za vlády Jana II.  Kazimíra zde vznikají osady. Jejich obyvatelé se věnují výrobě dehtu a zpracování železné rudy. Lesy pokrývají 96% rozlohy Bělověžského pralesa. Zastoupen je smrk ztepilý, borovice lesní, olše lepkavá, dub letní, bříza bíla i pýřitá, jasan ztepilý, javor mléč a mnoho dalších druhů. Obzvláště duby zde dorůstají obřích rozměrů. Největší má obvod 690 cm. Ze živočišných představitelů je nejznámější zubr evropský. Se vznikem přírodní rezervace v roce 1923 byla dovezena skupinka čtyř zubrů. O 16 let později zdejší stádo již čítalo šestnáct kusů. Dále zde najdeme tarpana lesního a další vzácné druhy savců, ptáků, plazů a ryb.

Hrodno

Hrodno je historické město nacházející se u hranic s Polskem. Protéká jim řeka Njaman. Čtvrtinu jeho obyvatel tvoří Poláci. Najdeme zde Uspenský Žirovičský mužský klášter. Z kostelů stojí za zmínku Borisoglebský z 12. století a římskokatolický Bernardinský pocházející z 16. století. 112 km severovýchodně se nachází Lidský hrad. Ten byl postaven litevským velkoknížetem Gediminasem na počátku 14. století. Dalším zajímavým hradem nacházejícím se v Hrodněnské oblasti je Mir. Ten byl v rukou rodiny Radziwilů. Později zde byla vybudována italská zahrada. Roku 2000 byl Mir zapsán na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO. V současnosti je v něm část sbírek Běloruského národního muzea umění.

Njasviž

Nejstarší lidské osídlení Běloruska je doloženo u města** Njasviž**. Toto místo patří k nejhezčím v celé zemi. Nachází se zde palác, který spojuje různotvárnost architektury s krásnými zahradními exteriéry. Byl mnohokrát přestavován a tak původně renesanční stavba získávala barokní, rokokové, klasicistické, neogotické a modernistické prvky. Areál paláce je místem konání mnoha festivalů a zvláště v roce 2012, kdy je Njasviž vyhlášen běloruským městem kultury, jsou plánovány četné umělecké výstavy a hudební akce. Ve městě je možné také uvidět klášter Benediktýnů a barokní polský farní římskokatolický kostel.

Homel

Na jihovýchodě země se rozkládá druhé největší město země** Homel**. Jeho nejvýznamnější památkou je Palác Paškevičových. Tato oblast se vyznačuje břízovými lesy. Po černobylské havárii roku 1986 byla tato oblast silně zasažena radioaktivním spadem a proto dodnes některé oblasti při hranicích s Ukrajinou uzavřeny.

Proč navštívit právě Bělorusko?

Bělorusko je z turistického hlediska velice zajímavá země. Na jejím prostoru se mísí ruské, litevské a polské kulturní vlivy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20567 (skvela-zabava.cz#10118)


Přidat komentář