Údržba sekačky na podzim

Každý majitel travnatého pozemku nám dá zapravdu v tom, že tráva roste doslova před očima. A tak od jara do podzimu je zapotřebí trávník nesčetněkrát posekat. Srp a kosu nahradila výkonná sekačka. Aby Vám sloužila léta, je zapotřebí se o ni také postarat.

O sekačku je zapotřebí se nejen starat v průběhu sezóny, ale především v době, kdy ji dáme tzv. zazimovat, tj. po posledním podzimním posečení. Obecně je jedno, zda máte sekačku benzínovou, nebo elektrickou. V obou případech je totiž nutné sekačku udržovat, i když se soustředíte v jednotlivých případech na odlišné faktory, viz níže.

Pravidelná údržba sekačky

Vedle kompletní údržby sekačky před zazimováním, je důležité také nepodcenit pravidelnou údržbu. Z jakých kroků se údržba skládá? Především byste měli překontrolovat, než začnete s posekáním trávníku, hladinu benzínu, hladinu oleje, stupeň znečištění vzduchového filtru, a to v případě benzínové sekačky, dále stav znečištění vnitřních řezných ploch, jak u benzínové, tak elektrické sekačky.

Údržba sekačky na podzim

Vedle pravidelné opakované údržby je tu pravidelná roční údržba. Její stěžejní částí je kompletní a pečlivé očištění veškerých částí sekačky. Abyste se mohli i další sezónu těšit z dokonale posečené trávy, pak neopomeňte také nabrousit nože sekačky, včetně vyvážení.

V případě, že jste si zakoupili benzínovou sekačku, pak je důležitý veškerý nespotřebovaný benzín vylít z karburátoru sekačky. Navíc nezapomeňte vyměnit olej a překontroluje stav vzduchového filtru. V případě nutnosti také vyměňte vzduchový filtr.

Údržba sekačky před novou sezónou

I když jste se postarali o kompletní podzimní údržbu sekačky, je zapotřebí příští rok na jaře sekačku překontrolovat a minimálně doplnit benzín, v případě, že máte benzínovou sekačku. Vedle benzínu je také důležité zkontrolovat, zda konektor zapalovací svíčky správně dosedá na samotnou svíčku. Pokud máte sekačku elektrickou, pak zase neopomeňte překontrolovat přívod elektrické energie.

Bezpečná údržba sekačky

Při údržbě sekačky, ať už elektrické, nebo benzínové, dbejte na Vaši bezpečnost. Sekací nože jsou velmi ostré a snadno by mohlo dojít k nepříjemnému úrazu.

V případě, že máte sekačku elektrickou, tak než se pustíte do jakékoli údržby sekačky, nezapomeňte překontrolovat, zda sekačka není zapojená v elektrické zásuvce.

Údržba sekačky svépomocí a ve specializované prodejně

V celé řadě domácností se najde šikovný kutil, který si poradí nejen s pravidelnou, ale také s roční údržbou sekačky. Ovšem, co naplat, ne všichni jsme zdatní po všech směrech. A tak místo riskování nějakého úrazu, je určitě lepší se nepouštět do experimentování a místo toho se obrátit na specializovaná centra, či prodejny, kde nabízí kromě zakoupení sekaček, také jejich údržbu.

Budete tak mít jistotu, že o sekačku bylo náležitě postaráno a je připravena k provozu pro další sezónu.

Informace, jak se starat o konkrétní sekačku, kterou jste si zakoupili, byste měli obdržet spolu s dokladem a záručním listem. Údržba sekačky by měla být součástí návodu. V případě, že by tomu tak nebylo, tak si od prodejce vyžádejte tyto informace. Rozhodně se nenechte odbýt pouze cizojazyčným bulletinem, či textem. Jako kupující totiž máte právo, abyste obdrželi nejen návod na obsluhu sekačky v českém jazyce. A součástí návodu by právě měla být již zmíněná nezbytná údržba.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20513 (skvela-zabava.cz#9994)


Přidat komentář