Stříhání stromků

I na té nejmenší zahradě je častokrát ke spatření alespoň jeden stromek, ať už ovocný, nebo okrasný. To, s čím se pak může potýkat nejeden pěstitel je, kdy, jak a čím ostříhat své stromky. A je vůbec nutné stromky stříhat?

Proč stříhat ovocné stromky

Možná při Vašich toulkách krajinou spatříte plodící ovocné stromy, ať už na okrajích silnic a cest, nebo doslova volně v přírodě. Napadne Vás, zda se vůbec někdo o tyto stromy stará, zda je nejen sklízí, ale také přihnojuje, stříhá apod.? Máte-li vlastní zahrádku, kde pěstuje ovocné stromky (jabloně, švestky, hrušky, třešně, kdoule aj.), pak si můžete říkat, při vzpomínce na volně rostoucí stromy, proč vůbec stromky na zahrádce stříhat. Vždyť se tak můžete připravit o větší úrodu. Ovšem, to je právě naopak, a to je také ten důvod.

V případě, že byste nechali stromky jen tak a pravidelně se nepostarali o jejich odborné zastřihnutí, tak byste se naopak o bohatší úrodu připravili. Stromy, jedno o jakou ovocnou odrůdu se jedná, by bez patřičného prořezu nikdy nedosáhli úrody jako stromy, které budou prořezané. Samozřejmě, že pak záleží, jakým způsobem prořez provedete.

Způsob stříhání ovocných stromků

Do** stříhání stromků** není radno se pouštět bez patřičného promyšlení a braní v potaz určité faktory. Těmito faktory jsou například stav a stáří stromu. Kromě toho je důležité mít promyšlené, co vůbec se stromkem budete chtít do budoucna zamýšlet. Je pro Vás důležitá spíše kvalita, nebo kvantita plodů?

Na základě těchto faktorů pak můžete zvolit, zda provedete například řez obnovovací, usměrňovací, řez slabý, nebo silný aj.

Doba, kdy stříhat jednotlivé stromky

Každý z ovocných stromků potřebuje „to svoje“. Není tedy ideální, pokud půjdete do ostříhání všech Vašich stromků v jeden stejný čas, pokud tedy nemáte na zahradě jen jeden druh stromků.

Kupříkladu u jabloní se provádí jejich střih na jaře, a to povětšinou tehdy, jakmile skončí ty největší mrazy. Jedná se tak o měsíc únor, březen. Co se týká ovocných stromků, tzv. peckovin (třešně, meruňky, švestky, broskve), tak ty je nejvhodnější stříhat, až po sklizni daného ovoce.

Pak tu však máme ještě zimní, neboli udržovací řez. Při tomto řezu je důležité odstranit veškeré poškozené větvičky, a to včetně těch nemocných, odstranit případné křížící se větve, ale také odstranit tzv. konkurenční výhony.

Při stříhání stromků platí jednoduché pravidlo a úměra. Čím více konkrétní stromek ostříháte, tím se také můžete těšit, že Vám stromek více vyroste a více bude plodit. Na knižním trhu je celá řada odborných publikací, které se zabývají i problematikou stříhání stromků. Vedle toho je možné si zakoupit i některý z tematicky laděných časopisů. Nebudete-li si však jisti, jak provést ostříhání stromku, můžete se bez obav obrátit na specializované firmy, které se stříháním a ořezem stromků, zabývají. Je celkem logické, že můžete mít obavy. Ono nákup takových stromků také není zrovna lacinou záležitostí. A tak, jak je možné odborným řezem stromku pomoci, tak mu můžeme také ublížit. A příští rok, místo nové snůšky ovoce, bychom mohli řešit vykopání a výměnu stromku za jiný.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20515 (skvela-zabava.cz#9998)


Přidat komentář