Práce s kovem

Pohled na krásně zpracovanou kovanou mříž, plot či zábradlí jistě pohladí po duši nejednoho člověka. Také z toho důvodu dnes dochází k masivnímu rozšíření umělecky ztvárněných výrobků z kovu, které vznikají pod rukama zručných uměleckých kovářů.

Historie kovářství

Význam zpracování kovů je lidstvu znám již z doby bronzové. Tehdy se zpracovávala hlavně měď a bronz, které sloužily většinou k výrobě zbraní. V oblastech s ložisky železných rud bylo však železo známé mnohem dříve, než měď či bronz, navíc primitivní výroba železa je mnohem jednodušší, než získávání mědi z rud a výroba bronzu. Do našich krajin se kovářství společně s Kelty dostalo asi před 2500 lety. Ve středověku bylo kovářské řemeslo využíváno především pro výrobu zbraní nebo pro výrobu nejrůznějšího nářadí jako jsou** srpy, kosy apod**. Výroba těchto předmětů se v podstatě zachovala až do současnosti, jen se k nim přidala i činnost umělecká a výtvarná, zejména různé mříže či brány, které lidé mohli obdivovat v období renesance až do dnešní doby.

Co musí mít dílna pro kováře?

Nepostradatelným nářadím vždy byly a jsou kovadlina, kleště, kladivo a výheň. Kladivem se provádí většina prací. Používá se třeba obouruční kladivo a spousta doplňkového nářadí jako jsou zápustková kladiva, probíjecí kladiva nebo sekáče. Velkým pomocníkem kováře jsou buchary různých velikostí, které úder kladiva mnohonásobně znásobují. V dílně nesmí chybět svěráky k uchycení materiálu spolu s větší nádobou s vodou k ochlazení a kalení větších výkovků.

Pracovní postupy kováře

Stále hojně využívané postupy** kovářů** jsou ohýbání, kterým vznikají různé voluty, prosekávání, prodlužování materiálů, děrování aj.** Nýtování či sponkování** patří mezi stále hojně využívané tradiční způsoby spojování materiálů. Dříve kováři používali i tzv.** kovářské svařování,** které se dnes spíš používá jen ojediněle. Mnohem více dnes kováři používají ke svařování autogen, případně sváření elektrickým obloukem. Tak jako každé jiné řemeslo, tak i kováři používají moderní pracovní postupy za použití brousku, vrtaček, děrovadel a nebo také svářeček.

Povrchová úprava kovu

Povrchová úprava se provádí tradiční povrchovou** úpravou železa.** Jde o** černění lněným olejem**, což vypadá tak, že se výrobek natře černým olejem a poté se pomalu zahřívá. Důležité je dávat pozor, aby nevzplanul. Výrobek je možné také natřít speciálními kovářskými barvami.** Patinování, lakování surového kovu nebo brinýrování** jsou dalšími možnostmi povrchové úpravy.

Co všechno lze z kovu vyrobit?

Jak už bylo řečeno výše, tak k hlavním výrobkům kovářů patří zejména různé mříže, ploty, kované branky, brány apod. V interiéru se uplatní kovaný nábytek, svícny, stoly atd. Do zahrady lze vytvořit třeba okrasné květináče nebo zahradní nábytek. Žádané jsou také nejrůznější kované plastiky, které se mohou stát dominantou vaší zahrady nebo i interiéru. Umělečtí kováři jsou hojně využíváni i k nejrůznějším restaurátorským pracím, jako např. k opravám historických mřížích na zámcích apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20501 (skvela-zabava.cz#9898)


Přidat komentář