Nejčastější úrazy při kutilství

V celé řadě domácností se najdou kutilové, kteří se liší nejen v šíři spektru činností, do kterých se pouští, ale také ve výsledku vyhotoveného díla. Ovšem, jak již to tak bývá, když se něco dělá, dříve nebo později dojde k úrazu.

Říká se, kdo nic nedělá, nic nezkazí. To je pravda, kromě toho, nejenže nic nezkazí, ale také si neublíží. Úrazů, ke kterým dojde nejen při kutilství, ale i domácích pracích, je pěkné množství. Některé mohou být zanedbatelné, kdy se jedná o rozličné odřeniny a boule. Jiné však mohou dokonce ohrožovat to nejcennější, co máme, naše zdraví.

Kutilské nářadí, kterým je možné se zranit

De facto se vším, co vezmeme tzv. do ruky, se můžeme zranit, pokud s daným nářadím, nebudeme patřičně zacházet. A to platí nejen práci, ale i úklidu nářadí.

Pojďme se podívat do takového kutilského kufříků. Co se v něm může ukrývat? Kupříkladu šroubováky, kladívka, kleště, pilníky, rašple, hřebíky, šrouby, pily, pilky, sekáčky, vrtáky, ruční vrtačky, hoblíky, nůžky na plech, hasáky, sekery aj. Veškeré uvedené nářadí může způsobit celou řadu úrazů, od drobných, až po velmi ošklivé.

Nejčastější úrazy, ke kterým dochází při kutilství

Pojďme se blíže podívat na úrazy, ke kterým může dojít při nepozornosti či nedbalosti aj. Úrazy jako takové, je možné rozdělit podle toho, zda k nim došlo cestou mechanickou, elektrickou, tepelnou, či zanedbáním ergonomických zásad apod.

K mechanickým úrazům se řadí: odřeniny – pořezání – pohmožděniny – přiskřípnutí – přiražení prstů – píchnutí – bodné rány – tržné rány – řezné rány – zakopnutí – uklouznutí – pád aj.

K elektrickým úrazům se řadí: přímý nebo nepřímý dotyk.

K tepelným úrazům se řadí: popáleniny (při dotyku s horkou částí, při vznícení, při výbuchu aj.).

K úrazům, které jsou způsobené obecně chybami, nebo také zanedbáním příslušných ergonomických zásad patří: nepoužití patřičných osobních ochranných pomůcek a potřeb (rukavice, boty, brýle, přilba, rouška, aj.) – špatné osvětlení – nezdravá poloha těla – přetíženost určité polohy těla aj.

Určitě bychom také neměli opomenout rizika, která jsou spojená s použitím zdraví škodlivých látek. V tomto případě může dojít k vdechnutí škodlivých plynů, par, co bude mít za následek přiotrávení, až otrávení.

Práce, při kterých dochází k nejčastějším úrazům

V podstatě při každé práci, do které se pustíme, může dojít k tomu, že si nějak ublížíme. A tak bychom měli dbát na bezpečnost práce nejen v práci, ale také doma.

Ruku na srdce, v práci bychom si nedovolili, abychom se například posilnili alkoholem. Kdežto když přijdeme domů, tak si občas dopřejeme sklenku vína či něčeho ostřejšího, abychom si dopřáli lepší nálady, či se uvolnili, apod. v tom případě pak však není nejrozumnější, abychom se následně pustili do nějaké práce, která vyžaduje naše maximální soustředění. To si pak skutečně koledujeme, že s největší pravděpodobností skončíme s nějakým úrazem.

Při kterých prací je dobré se mít tzv. na pozoru? Jedná se kupříkladu o malování, přidělání poliček, údržbu sekačky, přidělání plotu, svařování, instalatérské práce, elektrikářské práce, broušení nožů, sekání trávy, sekání dřeva, porcování masa aj.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20514 (skvela-zabava.cz#9995)


Přidat komentář