Lišejníky a mechy na střechách

Každou stavbu tvoří jednotlivé komponenty. Dům by jen těžko mohl stát řadu let bez pevných a kvalitních základů. Neméně důležitým komponentem je bezpochyby i střecha. Chcete se i z ní těšit po dlouhá léta, aniž by ji zdobily lišejníky a mechy?

Pořízení střechy (krovu, střešní krytiny), není vůbec levnou záležitostí. Přesto se na střeše nevyplatí šetřit. Ovšem, ani sebevětší investice, včetně kvalitně odvedené práce, nezabrání, aby se časem na střeše nezačaly usazovat lišejníky a mechy. Co nyní s tím? Smířit se s daným, nebo řešit? Dobrá zpráva je, že s lišejníky a mechy můžete zatočit. Stačí jen vědět, s jakými prostředky máte vyrazit. Zvolíte-li dobrou strategii, pak je více než jasné, kdo vyjde z bitevního pole, jako vítěz.

Preventivní opatření vůči růstu lišejníků, mechů

Co se týká lišejníků a mechů, tak nemusíte jen pasivně čekat, zda zrovna na Vaší střeše vyraší, a až poté jednat. Účinnými preventivními kroky můžete dokonce docílit toho, že lišejníky a mechy Vaší střeše dokonce vyhnou.

Na co tedy pamatovat, a co neopomenout? Co nám pomůže, aby se lišejníky a mechy na naší střeše neobjevily. Pokud teprve stojíte před výstavbou domu, pak se zajímejte o tvar střechy, který Vám projektant doporučil. Zvolíte-li totiž strmější střechu, pak vězte, že na nich se lišejníky vyskytují v mnohem menší formě. Je pozemek, kde bude postaven Váš dům, v blízkosti nějakého vodního zdroje? Pak musíte počítat s tím, že vlhkost vzduchu bude zvýšena, a to zvláště u vody stojaté. O lišejníky a mechy si pak přímo říkáte. V neposlední řadě se ještě zajímejte, na jaké světové strany bude střecha orientovaná. Bude-li to na sever a/nebo severozápad, pak počítejte s horším vysycháním střešní krytiny.

Větrání je důležité, to je známá věc. Někdy se však zapomíná s účinným a pravidelným větráním v horních patrech domu, respektive podkroví. Pamatujte tedy na větrání.

Způsoby, jak se zbavit lišejníků a mechů

Ve specializovaných kamenných, ale také internetových prodejnách, můžete zakoupit škálu přípravků, tzv. herbicidů, které jsou přímo vyhrazené pro boj s lišejníky a mechy. Kromě nich můžete s lišejníky a mechy zatočit s pomocí modré skalice. Ať už se rozhodnete pro jakýkoli zmíněný produkt, pak vždy pamatujte na důležitost správné aplikace i dávkování. Podrobný návod použití, byste měli získat společně s přípravkem. Případně bude návod uveden přímo na obalu přípravku.

Příroda je mocná a silná, o tom není pochyb. Ostatně, zahrádkáři sami mohou potvrdit, jak je těžké, a častokráte nemožné, zvítězit nad plevelem. Příroda se však projevuje v každém ohledu. Pro nás je to na jednu stranu jen dobře. Jen si vezměte, co by bylo, kdyby nebyla zeleň… Tam, kde však není záhodno, aby se příroda projevila, je možné učinit příslušné preventivní a obranné kroky. A tak, i když se například na Vaší střeše čas od času objeví náznak lišejníků, mechů, můžete dalšímu „bujení“, zamezit, ať už na kratší, či delší dobu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20519 (skvela-zabava.cz#10033)


Přidat komentář