Jak zabránit korozi

Mohlo by se na první pohled zdát, že korozí jsou ohroženy pouze kovy. Koroze však může také napadnout dřevo, beton či plast. Existenci koroze poznáte již od pohledu. Koroze však není jen estetickou záležitostí, může způsobit totální rozpad materiálu.

Pod korozí si můžeme představit tzv. rozrušení některého z výše uvedených materiálů, a to fyzikálně – chemickým vlivem vnějšího prostředí. Koroze může být chemická, nebo elektrochemická. Z hlediska typu pak může být koroze selektivní, nerovnoměrná, rovnoměrná, mezikrystalová, transkrystalová, důlková aj.

Koroze je postrachem nejednoho majitele domu, chaty, chalupy. Dalo by se říci, že boj s již propuknutou korozí, je těžký a zdlouhavý, v některých případech dokonce ztracený. Do boje s korozí se však pouštět nebudete muset uchýlit, pokud budete pamatovat na účinné preventivní kroky.

Prevence proti korozi kovů

Na železném plechu, ale také nerezovém, hliníkovém, olovnatém, se projeví stopy času a především působící vliv vnějšího prostředí. Nemusíte však čekat, až konkrétní kov nejenže ztratí lesk, ale také ho pokryje vrstva koroze, která je vskutku ničivá.

Jaké možnosti se Vám nabízí v otázce prevence proti korozi kovů?

Prevence proti korozi kovů – nátěr

Mezi nejzákladnější, a dalo by se říci i nejsnadnějším preventivním krokem je nátěr daného materiálu, a to určenými barvami a laky.

Prevence proti korozi kovů – galvanické pokovování

Další možností je tzv. galvanické pokovování. Princip** galvanického pokovování** spočívá v ochraně povrchu daného kovu vrstvou ušlechtilejšího kovu. Jaké druhy pokovení je možné volit? Jedná se o měď, nikl, nikl satén, chrom, cín, zinek, stříbro, zlato. A které materiály je například možné nechat pokovat? Především se jedná o ocel, zinek a některé slitiny zinku, měď a některé slitiny mědi, hliník a některé slitiny hliníku, ale i další. S galvanickým pokovováním máte jistotu, že daný kov bude nejen disponovat ochranou vůči vzniku koroze. S tímto ošetřením získáte také bonusy v podobě otěruvzdornosti, tvrdosti, elektrické vodivosti aj.

Prevence proti korozi kovů – galvanické zinkování

Vedle galvanického pokovování, je možné učinit preventivní krok v podobě galvanického zinkování. Galvanické zinkování je elektrolytickým dějem, při kterém postupně dojde k elektrochemickému vyloučení, a to právě zinkového povlaku. Výsledkem je velmi kvalitní antikorozní vrstva. S galvanickým zinkováním máte jistotu, že kov získá významnou odolnost vůči vzniku koroze.

Prevence proti korozi kovů – eloxování

Eloxování představuje povrchovou úpravu kovů, a to především u hliníku a jeho slitin. Ovšem eloxováním je možné také upravit povrch titanu, niobu aj. Přesněji eloxování představuje elektrochemický proces. Materiál, který se bude eloxovat, se vloží do elektrolytické lázně. Během eloxování se na povrchu daného kovu vytvoří jednolitá vrstva. Vytvořená vrstva je výrazně tvrdší a navíc chemicky odolnější než daný kov, který necháte eloxovat. Aby však byl zaručen úspěch, je nutné konkrétní kov pečlivě odmastit.

Povrch kovů, ať už se jedná o železo, hliník, zinek, měď aj., se vlivem dlouhotrvajícího působení vzdušné vlhkosti, mění. S tím nic neuděláme. Tedy …, můžeme učinit účinné preventivní kroky, abychom ochránili příslušný kov vůči nelítostné a ničící korozi.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20520 (skvela-zabava.cz#10034)


Přidat komentář