Aero Therm

Slyšeli jste někdy o izolačním materiálu Aero therm? Někteří odborníci na izolační technologie nazývají Aero therm revolucí v zateplování budov a jiní dodávají, že Aero therm je dokonce kosmickou technologií.

Není takové tvrzení přehnané? Co se týče na první pohled nadneseného tvrzení o** kosmické technologii**, pak vězte, že určitě ne.

Kosmická technologie

Aero therm je jedinou tekutou izolací, která obsahuje Aerogel – produkt, jenž je opravdu používán i v kosmickém průmyslu. Když v roce 1997 letěla na planetu Mars sonda Sojouner, dokázala sonda** odolávat teplotám hluboko pod bodem mrazu** po celé tři měsíce. Na povrchu Marsu klesaly teploty až k –75 stupňům celsia. Uvnitř sondy nebylo instalováno žádné speciální vytápění, teplo vytvářely pouze počítače a jiné přístroje. Přesto se teplota v sondě udržela na 21 stupních celsia nad nulou!

Aerogel

Izolace sondy Sojouner byla vytvořena z** Aerogelu.** Aerogel je název pro supermoderní izolaci tvořenou tenkostěnnými dutými kuličkami z technického skla. Tyto kuličky obsahují zředěný vzduch. Teplo při průchodu tenkou stěnou kuličky částečně pronikne k další stěně kuličky, částečně se rozptýlí a částečně odrazí zpět. Vysoké množství tenkostěnných dutých kuliček zaručuje, že teplo je kuličkami pohlceno, koncentrováno a poté vydáno zpět do prostoru. Z výše popsaného vyplývá, že Aerogel, potažmo** Aero therm**, který Aerogel obsahuje, se používá jako vnitřní izolace, tedy na vnitřní stěny domu.

Aero therm

Aero therm je nejmodernější tepelná izolace. Jeho výhodou je, ač se používá uvnitř, že nám nezmenší plochu místnosti tak, jak by tomu bylo v případě, kdybychom chtěli místnost zevnitř izolovat například nějakými dřevěnými nebo polystyrénovými deskami atp. Aero therm se totiž na stěnu nanáší ve velmi tenké vrstvě. Tak tenké, jako bychom místnost jen vymalovali – 1 milimetr je naprosto postačující tloušťka izolace. Aero therm se ovšem na stěnu nenanáší štětkou, tak jako když klasicky vymalováváme.** Aero therm** je totiž hutnější konzistence, takže se nanáší stěrkou ale je možno použít i váleček nebo nástřik. Aero therm je dodáván jako tmel, který se před použitím naředí vodou.

Další vlastnosti Aero thermu

Kromě toho, že je Aero therm výbornou** izolací, má i tu výhodu, že neumožňuje kondenzaci vlhkosti na povrchu stěny**, díky čemuž vytváří prostředí nepříznivé pro vznik plísní. Díky tomu lze Aero therm použít i v místnostech, kde jsou problémy s plísní na stěnách. A nejen to, Aero therm dokáže plísně i zničit. Odstraňuje totiž prostředí, ve kterém se plísním daří. Aero therm lze nanést prakticky na jakýkoliv materiál i na jakýkoliv tvar. Aero therm je nehořlavý, bez zápachu a neobsahuje žádné toxické látky. Aero therm snáší bez poškození teploty od –40 stupňů až po 150 stupňů celsia. Jeho životnost je 15 let. Poté je potřeba nátěr obnovit. 100 procentní účinnost Aero thermu však nelze zaručit na stěnách, kterými vzlíná zemní vlhkost. Proto není Aero therm vhodný ani v koupelně, kde by mohl být postříkán vodou. Při kontaktu s vodou může dojít k uvolnění pevného spojení Aero thermu s podkladem a jeho odpadávání.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20500 (skvela-zabava.cz#9880)


Přidat komentář