Havel Václav - Životopis

Václav Havel patří nejen u nás, ale i ve světě mezi nejznámější české osobnosti. Mnoho cizinců fascinuje to, že naším prezidentem byl umělec – spisovatel a dramatik. Pojďme si připomenout nejdůležitější životní milníky prvního prezidenta České republiky.

Václav Havel se narodil 5. října roku 1936. Měl bratra Ivana. Václav Havel pocházel z intelektuálské a podnikatelské rodiny, což mu v dobách socialismu hodně přitížilo.

Mladická léta Václava Havla

Když Václav dokončil povinnou školní docházku, psal se rok 1951 a Československo bylo již tři roky pod nadvládou komunistické strany. Václav Havel se již tehdy stal, protože byl dítě intelektuálů a „podnikatelských vykořisťovatelů“, třídním nepřítelem a škůdcem prostého lidu. Z tohoto důvodu mu bylo zakázáno studovat maturitní obor. Patnáctiletý Václav si proto vybral učební obor chemický laborant, k tomu však ještě docházel na večerní Gymnázium, na němž se mu také povedlo odmaturovat. Když chtěl Václav studovat vysokou školu, komunisté mu opět házeli klacky pod nohy a zakázali mu veškeré humanitní obory. Václav si proto vybral ekonomickou fakultu, která ho však nebavila, a proto ji před ukončením studia opustil.

Vstup Václava Havla do dospělosti

Václava Havla již od mládí přitahovalo** divadelní** prostředí. Proto si ihned po střední škole začal přivydělával jako jevištní technik v divadle ABC. Později, v roce 1960, přešel do divadla Na zábradlí, kde se mu povedlo nastartovat svou profesní dráhu dramatika. V divadle Na zábradlí zastával také pozici dramaturga a asistenta režie. Již v roce 1963 divadlo uvedlo jedno z jeho nejznámějších dramat „Zahradní slavnost“. Václav Havel se nemínil poddat násilnickému režimu, a proto distančně vystudoval dramaturgii na divadelní fakultě AMU (Akademie múzických umění), kterou úspěšně ukončil roku 1966.

Střední léta Václava Havla

V roce 1964 se Václav Havel oženil se svou dlouholetou přítelkyní Olgou Šplíchalovou. V témže roce Havlovi vyšla jeho první kniha – studie literární tvorby Josefa Čapka. V roce 1967 byl Havel za svůj** protirežimní kritický projev** vyškrtnut z ústředního výboru svazu československých spisovatelů. Určitou satisfakcí mu pak bylo udělení mezinárodní literární ceny v Rakousku v roce 1968. V roce 1968 začal Havel pracovat v Československém rozhlase a zároveň již nějakou dobu působil v antikomunistickém měsíčníku Tvář. V roce 1968 vyvrcholilo pražské jaro, které však bylo potlačeno vojsky varšavské smlouvy. Vpád vojsk varšavské smlouvy měl za následek utvrzení vlády komunistické strany v Československu a tím pádem tvrdší postup proti nepřátelům režimu, mezi něž jednoznačně patřil i** Václav Havel**. Po potlačení pražského jara dostal Havel zákaz pracovat v divadle, rozhlase i časopise. Přijal proto práci v trutnovském pivovaru.

Boj s totalitním režimem

V roce 1975 učinil Václav Havel velmi odvážný krok a napsal prezidentovi Gustavu Husákovi velice ostrý kritický dopis. Od roku 1977 se stal mluvčím Charty 77, kterým byl střídavě s jinými chartisty až do roku 1989. To si však komunistický režim nenechal líbit a Václav Havel byl v roce 1977 odsouzen na 14 měsíců do vězení. Rozsudek zněl „poškozování národních zájmů Československa v cizině“. V roce 1979 mu byl trest prodloužen na dalších 4 a půl roku. Pro těžký zápal plic byl Václav Havel z vězení propuštěn přibližně o jeden rok dříve na začátku roku 1983. Po nepříjemné zkušenosti s vězením se Václav Havel stáhnul na několik let do ústraní. V roce 1988 Havel po delší době opět vystoupil na veřejnosti a začal se tak znovu aktivně účastnit boje proti režimu – setkal se z francouzským prezidentem, vystoupil na Mezinárodním dni lidských práv, za což byl v lednu 1989 opět zatčen a uvězněn. Soud mu vyměřil 9 měsíců vězení, avšak po masivních protestech doma i v zahraničí byl propuštěn po 4 měsících. V listopadu téhož roku se stal spoluzakladatelem Občanského fóra.

Václav Havel prezidentem

Krátce po pádu komunistického režimu byl Václav Havel 29. 12. 1989 zvolen československým prezidentem. Po rozpadu Československé republiky byl roku 1993 zvolen prvním prezidentem České republiky. Funkci českého prezidenta Havel zastával až do roku 2003 (v roce 1998 byl totiž zvolen pro druhé pětileté období). V roce 1996 zemřela jeho první žena Olga, podruhé se oženil v roce 1997 s** Dagmar Veškrnovou**.

Stáří Václava Havla

Po ukončení své politické kariéry v roce 2003 odešel Václav Havel do zaslouženého důchodu a opět se začal věnovat divadlu. Spolu se svou ženou Dagmar Havlovou se věnoval také charitativním a humanitárním projektům, které podporovala jejich společná** nadace Vize 97**. V roce 2008 mělo v divadle premiéru jeho nové drama Odcházení, které bylo zfilmováno v roce 2010.** Václav Havel zemřel 18. 12. 2011 ve věku 75 let**.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id20496 (skvela-zabava.cz#10090)


Přidat komentář